Byte av webbhotell

Vi förbereder byte av webbhotell.

Webbplatsen kan komma att ligga nere under en kortare period de kommande dagarna.

Vi gör vad vi kan för att bytet skall ske så smärtfritt som möjligt.

OIKOS Community