Projekt Romano Sastimo Avslutat

Romska Sektionen

Avslutat projekt

Romska Sektionen
Romska Sektionen

Projekt Romano Sastimo – Romers hälsa

Syfte med projektet “Romano sastimo – romsk hälsa” var att genomföra aktiviteter med och för romer i Landskrona som syftar till att dels riktades romers uppmärksamhet på hur hälsan påverkas genom den egna livsstilen, dels genom att föreslå åtgärder som kan underlätta romers kontakter med relevanta myndigheter, och därutöver göra romer medvetna om sina rättigheter och möjligheter att få rätt råd, stöd och behandling, inkl. preventivt för hälsorelaterade problem.

Mål var att främja romers hälsa, dels ha sett till att deltagande romer fått kunskaper, insikter och verktyg att välja en hälsosammare livsstil för sig själva och sina barn och dels att före projektårets slut ha nått ut med en inom projektet framtagen broschyr till majoriteten av romer i Landskrona och kranskommuner.

Fortsätt läsa ”Projekt Romano Sastimo Avslutat”