Josephs Utvandring

Idag handlar Europa om invandring. Folk från Mellanöstern och Afrika söker sig från krig, förföljelse och fattigdom. Så har det inte alltid varit. För 100-150 år sedan handlade Europa om utvandring.

Familjen Vondruska Österrike 20-tal. Joe som bebis i mammas knä t.v. Foto: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
Familjen Vondruska Österrike 20-tal. Joe som bebis i mammas knä t.v. Foto: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio

Folk flydde från svält, krig, politisk och religiös förföljelse eller helt enkelt för att söka ett bättre liv. Många utvandrade till Amerika, möjligheternas land. Min farfar, Joseph Vondruska, var en av dem.

Joseph föddes i Linz, Österrike, 1920. Familjen bodde i Steyr, en by i trakterna. Hans föräldrar utvandrade till USA 1921 medan han blev kvar hos släktingar. Tanken var att Joseph skulle ansluta sig 1922 med sin faster, men de blev nekade visum. Fastern tog det djärva greppet att skicka över Joseph med ett ungt par som hon inte ens kände. Efter en tid på Ellis Island återförenades han med sina föräldrar. Fem år senare blev han amerikansk medborgare.

Under 1930-talet flyttade han och hans mor flera gånger fram och tillbaka mellan USA och Österrike. Efter att ha tagit studenten i Österrike bestämde sig Joseph för att bosätta sig i USA en gång för alla för att leva med sin far.

Familjen Vondruska 1920-tal i Österrike. Lille Joe längst t.h. Foto: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
Familjen Vondruska 1920-tal i Österrike. Lille Joe längst t.h. Foto: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio

Detta beslut kom i sista minuten. Ett par månader senare skulle den civila båttrafiken mellan Europa och USA stängas på grund av det uppseglande Andra Världskriget.

Den 12 mars 1938 tågade Hitlers trupper in i Österrike och genomförde Anschluss (anslutning), vilket innebar att Österrike blev en del av Nazityskland.

I USA under Andra Världskriget behövde regeringen folk som behärskade både tyska och engelska flytande. Efter rigorösa säkerhetskontroller fick Joseph arbete som översättare och tolk. Parallellt med detta förkovrade sig Joseph i sin kärlek till musik och konst. När kriget tog slut fick han arbete som grafisk formgivare.

Han bosatte sig med sin fru Barbara i Ohio, där han dog 2002, 82, år gammal. In i det sista höll han fast vid sin kärlek till konst och musik, tecknade och spelade.

Joe Vondruska den äldre och den yngre. Foto: Terri Hodgeman
Joe Vondruska den äldre och den yngre. Foto: Terri Hodgeman

Text: Joseph Vondruska III. Översättning: Fredrik Danelius

Joseph’s emigration

Joseph Vondruska was born in Linz, Austria, in 1920. His family actually lived in a smaller city close by named Steyr. His parents emmigrated to the United States the following year while he stayed with relatives in Austria. Joseph was supposed to come to the United States in 1922 with an aunt, but she was denied passage. Doing something that is unheard of today, she sent Joseph to the United States with a young couple she did not know. After spending some time in the hospital on Ellis Island, he was reunited with his parents.

Five years later Joseph and his parents became U.S. citizens. In the 1930’s he moved back to Austria with his mother. During his childhood, he moved back and forth between Austria and the United States several times, living with his father when he was in the U.S.

After graduating from high school in Austria in 1938, he decided for one last time to move to the United States and be with his father. This was two weeks before the shipping lanes on the Atlantic Ocean were closed due to the beginning of World War II. Although he was already a U.S. citizen, poor eyesight kept him out of the Army, but the government needed people who were fluent in both English and German. Since he was bilingual, he became a translator for the government in New York City. However, his travelling between the two countries while he was growing up left the government unsure about his citizenship. He had to receive a letter from the office of the Secretary of State of the United States to confirm that he was an American citizen.

During World War II, Joseph became interested in art and began to study art in New York City. After the war ended, there was no longer a need for translators and the government offered him an office job at Wright Patterson Air force Base in Dayton, Ohio. He continued his art lessons at the Dayton Art Institute and became a graphics artist for the government retiring in 1986.

While in Dayton, he met his wife, Barbara. They had three sons: Joseph A., Eric and Thomas and four grandsons. Joseph kept a studio at home and was able to work on his art, doing portraits, landscapes and signs. His oldest son, Joseph A., remembers that at times he and his brothers would wake up in the morning and find themselves sketched in the column of the newspaper.

He travelled back to his hometown of Steyr four times after World War II. The last time was in 1996 when he travelled with two of his sons and his oldest son’s, family. They stayed with family members in a house where Joseph lived as a boy.

Joseph moved to northern Ohio in 1999 to be closer to his son, Joseph. He never lost his love of art and passed away in 2002 at the age of 82.

1921 Steyr, Austria – Joseph Vondruska sitting on his  mother’s lap with his father behind him. His grandmother  is in the middle of the picture. Descendants of his cousin (far right) live in Switzerland and Canada. Photo: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
1921 Steyr, Austria – Joseph Vondruska sitting on his mother’s lap with his father behind him. His grandmother is in the middle of the picture. Descendants of his cousin (far right) live in Switzerland and Canada. Photo: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
1926 Steyr, Austria – Joseph Vondruska on his first day of school with hi two uncles, his aunt and grandmother, sitting and looking to the right. (The man in the white  coat is an employee.) Photo: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
1926 Steyr, Austria – Joseph Vondruska on his first day of school with hi two uncles, his aunt and grandmother, sitting and looking to the right. (The man in the white coat is an employee.) Photo: Archives of First Baptist Church, Dayton, Ohio
Joe and Barbara with three sons, Joe, Eric & Tom 1970, Dayton, Ohio.
Joe and Barbara with three sons, Joe, Eric & Tom 1970, Dayton, Ohio.
Joe and his son, Joe, Elyria, Ohio, March 15, 2002. Photo: Terri Hodgeman
Joe and his son, Joe, Elyria, Ohio, March 15, 2002. Photo: Terri Hodgeman

Text: Joseph Vondruska III

Stadsodling – uråldrigt och i tiden

”Varje kris är en möjlighet och vi närmar oss den största möjligheten någonsin!” Författaren och debattören Björn Forsberg föreläser vid Albins folkhögskola i Landskrona inför ett engagerat auditorium. Björn är författare till böckerna Tillväxtens sista dagar (Ruin förlag, 2007, reviderad upplaga 2009) och Omställningens tid (Karneval förlag, 2012).

Björn, som har en bakgrund som statsvetare och verksam inom Svalorna i Sydostasien, har på senare tid framträtt som en av de tongivande debattörerna inom den så kallade omställningsrörelsen. ”Aktuella fenomen som skuldkrisen i Grekland och andra länder, låginflation och minusränta framställs ofta som tillfälliga svackor i den växande globala ekonomin. Medan de i själva verket är uttryck för det nya normala, en värld utan verklig tillväxt”, menar han.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Björn Forsberg. Foto: Mia Svensson

Den nödvändiga omställning som vi står inför kan bara delvis komma uppifrån, genom internationella miljöavtal och nationell lagstiftning. Den avgörande kraften kommer nerifrån, från lokalsamhällena, från frivilligorganisationer och i vardagen, menar Björn. Han tar upp den framväxande stadsodlingsrörelsen som ett exempel.

Stadsodling uppfattas ibland som ett nytt och trendigt fenomen inom den välutbildade miljömedvetna medelklassen på platser som Williamsburg, New York, och Södermalm, Stockholm. I själva verket har den uråldriga rötter. Babylons hängande trädgårdar ansågs till exempel som ett av världens sju underverk redan under antiken.

Av ren nödvändighet har stadsodling också blivit viktig i städer där den lokala livsmedelsförsörjningen har upphört att fungera. Björn nämner Detroit, USA, och Havanna, Kuba, som exempel. I spåren av den amerikanska bilindustrins djupa kris hamnade Detroit i en recession med massarbetslöshet och stor utflyttning. 2013 var stadskonkursen ett faktum. Delar av staden är spöklika med 10 000-tals övergivna hus och ödetomter.

Samtidigt, berättar Björn som besökt staden, har omställningsrörelsen gjort mycket för att vända denna kris till en möjlighet. I den forna bilhuvudstaden i billandet USA har på senare år en livaktig cykelkultur vuxit fram. Och staden är idag den stad i världen som har mest lokal odling per capita.

En liknande utveckling har man kunnat se i Havanna som fick allvarliga problem med livsmedelsförsörjningen när stödet från Sovjetunionen upphörde. En del av lösningen var stadsodling som understöddes av regeringen och som idag utgör en betydande del av livsmedelsbasen.

skördefesten i Lunds stadspark sista helgen i september träffar jag Sara Nelson. Sara är en av de tongivande inom omställningsrörelsen och aktiv i bland annat organisationen ABC. I Lund bedriver ABC projekt inom stadsodling, Fair Trade, miljö, demokrati och integration. Organisationen har även internationella projekt i Indien och Nepal.

I likhet med Björn Forsberg menar Sara att vi börjar se slutet på tillväxtens epok i traditionell mening. Samtidigt framhåller hon en stor tro på tillväxt utifrån andra perspektiv. ”Vi har en evig källa till tillväxt, solen. Genom fotosyntesen överförs denna energi till växterna och därigenom till mat och byggnadsmaterial för oss människor”.

Sara är utbildad civilingenjör i maskinteknik och sa år 2007 upp sig från ett “vanligt ingenjörsjobb” inom elektronikbranschen för att söka sysselsättning inom frågor hon brinner för. Hon skrattar och erkänner att många hon träffar undrar om hon inte är civilingenjör längre. ”Men jag är civilingenjör, inte före detta civilingenjör. Jag skrev mitt examensarbete inom logistik och energi och lösningen av logistiska problem kopplat till matförsörjning, som är en energifråga, är det som jag nu är engagerad i”.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Sara Nelson odlar. Foto: Julia Linder

I Lund odlar Sara både inom kommunens projekt Odla i Lund på Brunnshög och inom ABC:s stadsodlingar. Förutom själva odlingsglädjen ser Sara ett stort värde i den sociala gemenskap som växer fram. ”Tillsammans med vänner som jag fått genom odlandet har vi skapat en studiecirkel kring hållbart byggande och boende. Och inom ABC har jag träffat personer från många olika kulturer. Dessa möten ger mig mycket av det som jag som yngre sökte genom att resa långt.”

Text: Fredrik Danelius