Gör som New Boliden gör en insats som består – bli fadder

Bli fadder till bikupor i Landskrona

Att vara bi-fadder är ett enkelt och väldigt naturligt sätt att värna om vår miljö och dess artrikedom.

Bikuporna placeras på tak, mark, terrass, eller i parker, skogsdungar, ängar och andra möjliga platser. All skötsel och underhåll ingår och överskott av honung levereras i glasburkar som görs av OIKOS Community, som har kupor och apiarier i Lund och Landskrona.

Kontakt

E-post: ricky@oikoscommunity.org Tel: 076 394 43 11

OIKOS Community
Rådhusgatan 11
261 31 Landskrona
Tel: 0418-101 33
info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

ABC’s Open House

ABC's Open House

Come visit ABC
to meet representatives from our project groups and the Board and learn about how you can get engaged!

During the evening we will play some games, there will be a presentation on ABC’s local and international projects and we will also enjoy some veggie food together.

For inquiries, please contact info@abcsweden.org

Well met!

https://www.facebook.com/events/586992028121596/

abc's open house
ABC’s Open House

ABC is an independent non-profit organization established in Lund since 1998. We have an international collaboration in Nepal as well as a number of local projects. These range from urban gardens to youth centres and all focus on sustainability. Through the promotion of democracy, gender equality, human rights, Fairtrade and positive environmental impact, we create long-term change in society.

ABC – Active contributions for people and the environment
Spolegatan 5
Lund Sweden
abcsweden.org

Välkommen!

Välkommen till det första numret av OIKURIREN! Vi siktar på att vårt nyhetsbrev skall bli en röst i lokalsamhällena i Lund, Landskrona och Malmö där vi har vår bas. Vi ser fram emot dialog och samarbete med lokala organisationer och med dig som delar vår vision om

  • Att stärka det civila samhället
  • Att främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • Att bidra till framväxten av nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande

I OIKURIREN kommer vi att informera om vad som är aktuellt inom föreningen och inom våra olika intresseområden. Varje nummer kommer att ha ett tema. Här i det första numret är det hållbar stads- och stadsnära odling, något vi deltar i på Brunnshögsområdet i Lund.

I år fyller OIKOS Community 20 år. Det har varit en lång resa som började redan 1987 när jag tillsammans med några andra föräldrar drog i gång kulturföreningen Pinnochio på Norra Fäladen i Lund, fröet till det som 8 år senare skulle bli OIKOS. Vårt syfte var att stödja och uppmuntra ungdomars kulturella uttryck, bland annat genom en årlig internationell dockteaterfestival.

Under 1990-talet utvecklade vi verksamheten när vi fick ta över ett äldre hus på Norra Fäladen där ungdomarna gavs plats att utveckla sig och där föreningen Ung Kraft bildades. Vi växte på flera olika håll under de kommande åren. Bland annat med en cykelverkstad, datorverksamhet, mediaproduktion med mera. Samarbetspartners som Lunds kommun, Studiefrämjandet och Svenska Kyrkan betydde mycket för oss.

Idag bedriver vi verksamhet i Lund, Landskrona och Malmö. Våra huvudinriktningar har skiftat under åren men vi hoppas kunna bidra med fortsatt engagemang i de lokala frågorna här i vårt närområde. Välkommen att delta i våra aktiviteter!

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef

välkommen
Foto: Petter Ellgård

OIKURIREN utges av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Formgivare: Gabriella Lundh
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
IT-ansvarig: Petter Ellgård

välkommen
En populär träffpunkt hos OIKOS är Café Nell Walden på Landskrona Museum. Foto: Julio Saavedra Duarte

 

 

Bi-happy

Våren 2013

bi-happy

Projektet syftar till att med biet som exempel öka intresset och förståelsen för miljön och den biologiska mångfaldens betydelse för ett bättre samhälle