Studiemotiverande folkhögskolekurs

Silvija Jansson, projektledare i den ideella föreningen OIKOS (med målet att underlätta etablering på arbetsmarknaden och integrera grupper som riskerar ett permanent utanförskap) har tillsammans med Albins studierektor Ulla Thell och arbetsförmedlingen i Landskrona möjliggjort en skräddarsydd kurs för romer.
Läs mer här