Biodlingskurs 2017

Biodlingskurs 2017

Biodlingskurs Brunnshög VT – 2017

bi-HAPPY
bi-HAPPY

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS lokaler och de praktiska momenten äger rum på stadsodlingsområdet i Brunnshög (Odla i Lund). När vårsolens strålar börja värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mera praktiska studier.

Tema biodling :
Antal gånger: 20
Veckodag: Tisdagar Kl. 18.00
Antal timmar per gång: 3 studietimmar a 45 min

Startdatum:  2017 03 14

Kursplan:

– Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.

– Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.

– Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan – placering, modell, krav.

– Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning, varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.

– Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.

-Sommar –  i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu, inköp av drottning och byte.

– Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och bekämpning.

Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering.

En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskurs i skriftlig form lämnas till Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.

För skyddskläder mm ansvarar OIKOS.

  • Kursledare blir James Brockie och eventuellt kommer vissa utomstående att inbjudas vid speciella moment av kursen.
  • Max antal deltagare: 15
  • Lokal: OIKOS Community (Västra stationstorget)
  • Karta: http://www.oikoscommunity.org/kontakt-lund/
  • Info:Julio Saavedra.  julio.saavedr@oikoscommunity.org
    Mobil nr. 0704-86  95 52.
  • Kursen vänder sig till odlare på ODLA I LUND, Brunnshög och kolonister och odlingslotts arrendatorer i Lunds kommun.
  • Kursen är avgiftsfri men genom att anmäla dig  förutsätter vi att du har för avsikt att närvara minst 10 ggr. Detta för att duska kunna tillgodogöra dig  innehållet bidra  vid gruppuppgifter.
  • Observera att antalet platser är begränsat.

I samarbete med ODLA I LUND Tekniska förvaltningen.

Bi-Happy

Äppelmustning på Brunnshög

Stadsodling – uråldrigt och i tiden

”Varje kris är en möjlighet och vi närmar oss den största möjligheten någonsin!” Författaren och debattören Björn Forsberg föreläser vid Albins folkhögskola i Landskrona inför ett engagerat auditorium. Björn är författare till böckerna Tillväxtens sista dagar (Ruin förlag, 2007, reviderad upplaga 2009) och Omställningens tid (Karneval förlag, 2012).

Björn, som har en bakgrund som statsvetare och verksam inom Svalorna i Sydostasien, har på senare tid framträtt som en av de tongivande debattörerna inom den så kallade omställningsrörelsen. ”Aktuella fenomen som skuldkrisen i Grekland och andra länder, låginflation och minusränta framställs ofta som tillfälliga svackor i den växande globala ekonomin. Medan de i själva verket är uttryck för det nya normala, en värld utan verklig tillväxt”, menar han.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Björn Forsberg. Foto: Mia Svensson

Den nödvändiga omställning som vi står inför kan bara delvis komma uppifrån, genom internationella miljöavtal och nationell lagstiftning. Den avgörande kraften kommer nerifrån, från lokalsamhällena, från frivilligorganisationer och i vardagen, menar Björn. Han tar upp den framväxande stadsodlingsrörelsen som ett exempel.

Stadsodling uppfattas ibland som ett nytt och trendigt fenomen inom den välutbildade miljömedvetna medelklassen på platser som Williamsburg, New York, och Södermalm, Stockholm. I själva verket har den uråldriga rötter. Babylons hängande trädgårdar ansågs till exempel som ett av världens sju underverk redan under antiken.

Av ren nödvändighet har stadsodling också blivit viktig i städer där den lokala livsmedelsförsörjningen har upphört att fungera. Björn nämner Detroit, USA, och Havanna, Kuba, som exempel. I spåren av den amerikanska bilindustrins djupa kris hamnade Detroit i en recession med massarbetslöshet och stor utflyttning. 2013 var stadskonkursen ett faktum. Delar av staden är spöklika med 10 000-tals övergivna hus och ödetomter.

Samtidigt, berättar Björn som besökt staden, har omställningsrörelsen gjort mycket för att vända denna kris till en möjlighet. I den forna bilhuvudstaden i billandet USA har på senare år en livaktig cykelkultur vuxit fram. Och staden är idag den stad i världen som har mest lokal odling per capita.

En liknande utveckling har man kunnat se i Havanna som fick allvarliga problem med livsmedelsförsörjningen när stödet från Sovjetunionen upphörde. En del av lösningen var stadsodling som understöddes av regeringen och som idag utgör en betydande del av livsmedelsbasen.

skördefesten i Lunds stadspark sista helgen i september träffar jag Sara Nelson. Sara är en av de tongivande inom omställningsrörelsen och aktiv i bland annat organisationen ABC. I Lund bedriver ABC projekt inom stadsodling, Fair Trade, miljö, demokrati och integration. Organisationen har även internationella projekt i Indien och Nepal.

I likhet med Björn Forsberg menar Sara att vi börjar se slutet på tillväxtens epok i traditionell mening. Samtidigt framhåller hon en stor tro på tillväxt utifrån andra perspektiv. ”Vi har en evig källa till tillväxt, solen. Genom fotosyntesen överförs denna energi till växterna och därigenom till mat och byggnadsmaterial för oss människor”.

Sara är utbildad civilingenjör i maskinteknik och sa år 2007 upp sig från ett “vanligt ingenjörsjobb” inom elektronikbranschen för att söka sysselsättning inom frågor hon brinner för. Hon skrattar och erkänner att många hon träffar undrar om hon inte är civilingenjör längre. ”Men jag är civilingenjör, inte före detta civilingenjör. Jag skrev mitt examensarbete inom logistik och energi och lösningen av logistiska problem kopplat till matförsörjning, som är en energifråga, är det som jag nu är engagerad i”.

Stadsodling - uråldrigt och i tiden
Sara Nelson odlar. Foto: Julia Linder

I Lund odlar Sara både inom kommunens projekt Odla i Lund på Brunnshög och inom ABC:s stadsodlingar. Förutom själva odlingsglädjen ser Sara ett stort värde i den sociala gemenskap som växer fram. ”Tillsammans med vänner som jag fått genom odlandet har vi skapat en studiecirkel kring hållbart byggande och boende. Och inom ABC har jag träffat personer från många olika kulturer. Dessa möten ger mig mycket av det som jag som yngre sökte genom att resa långt.”

Text: Fredrik Danelius

Odla på Brunnshög!

 ”Jag har goda nyheter!”, säger Lena Ingvad, utvecklingssamordnare på Tekniska förvaltningen vid Lunds kommun. Vi är på Brunnshögs odlingsområde i nordöstra Lund. Det är september och skördetid. Ett femtontal odlare har samlats till ett informationsmöte om områdets framtid.

odla på brunnshög!
Lena Ingvad informerar på Brunnshög. Foto: Julio Saavedra Duarte

Sedan 2012 upplåter Lunds kommun mark inom ramen för stadsodlingsprojektet Odla i Lund. Här kan man odla tillsammans med familj och vänner. En social gemenskap har vuxit fram inom projektet och många har fått nya odlingskollegor och vänner.

Mycket är på gång på Brunnshögsområdet. En helt ny stadsdel håller på att växa fram kring de stora forskningsanläggningarna MAX IV och EES. Fullt utbyggt beräknas området ge plats åt 40 000 boende och sysselsatta.

Projektet Odla i Lund har tillgång till den nuvarande marken fram till 2017, men måste sedan flytta på sig. Lena Ingvad, som kommer direkt från ett möte på kommunen, kan dock ge gott hopp om att odlingsprojektet med stor sannolikhet kommer att få ny mark i Kunskapsparken, den park som kommer att anläggas i mitten av det nya Brunnshögsområdet. Vid planeringen av den nya stadsdelen är hållbar stadsutveckling en huvudpelare. Ekologiska lösningar skall prägla allt ifrån byggnadsteknik till mötesplatser.

Mikael Hellberg, som har en bakgrund som datavetare, har sedan i våras en halvtidstjänst som odlingsvärd på Brunnshög. Han berättar att det finns 100 lotter à 100 kvadratmeter på området. För närvarande finns det lotter lediga och den som vill odla kan kontakta honom på mikael.hellberg@lund.se. Årsavgiften för en lott är cirka 400 kronor.

odla på brunnshög!
Hårt jobb på Brunnshög. Foto: Julio Saavedra Duarte

På området ges också avgiftsfria kurser i frilandsodling, växthusodling och biodling. I växthuset odlas det allt möjligt: tomater, auberginer, gurka, basilika, citrongräs med mera. Där finns också husdjur, en koloni med stora paddor. ”Nej, de är inga skadedjur; de är nyttodjur”, skrattar Mikael, ”De håller rent från löss och snigelägg. ”

Det finns också ett hönshus på området. Inger Hallberg är medlem i hönsgruppen. ”Nej, vi slaktar inga kycklingar” svarar hon leende på frågan. ”Vi har hönsen för ägg och trevnad!”. För närvarande finns det 12 hönor och två tuppar. Även om långt ifrån alla odlare på Brunnshög är vegetarianer så är det grönsaker och andra växter som sätter prägeln på området, med hönshuset och biodlingarna som komplement.

odla på brunnshög!
Vissa har aldrig ledigt. Foto: Julio Saavedra Duarte

Flera av odlarna betonar den sociala gemenskapen som något av det bästa inom odlingsprojektet. ”Vi har blivit som en liten familj”, säger Inger, som alltid har tyckt om att odla och tidigare gjort det i sin trädgård. När hon flyttade till en mindre bostad och inte längre hade samma möjligheter så hittade hon Odla i Lund och har varit engagerad i det i två år nu.

Nora Dakic är en annan flitig odlare på Brunnshög. Hon studerar till landskapsarkitekt och arbetar på Lilla Fiskaregatans trädgårdsbutik. Hon brinner för stadsodlingsrörelsen, ” Den bryter mot all konsumtionsstress. Jag får känna mig förenad med marken jag vandrar på, äta hälsosam mat och uppleva glädje, styrka och gemenskap.

Nora tror starkt på rörelsens framtid: ”Jag ser och vet att det kommer bli större. Inom några år kommer det bli norm för stadsbor att odla större delen av sommarens grönsaker till sig själva. När en tanke är kommen så tar det inte lång tid innan världen tar efter.”

odla på brunnshög!
Nora skördar. Foto: Spomenko Dakic

Text: Fredrik Danelius