Malmö möter Köpenhamn säsong V, konsert I

Gratis inträde

Petter Hängsel – trombon
Adam Pultz Melbye – kontrabas
Henrik Pultz Melbye – saxofon
Johannes N – kontrabas

Vid tre tillfällen under våren kommer projektet Malmö möter Köpenhamn att husera på Poeten på hörnet. Projektidén är mycket enkel. Nämligen att låta några av de bästa Improvisationsmusikerna från bägge sidorna av sundet sammanstråla på Poeten På hörnet och göra vad de är bäst på, att skapa musik tillsammans. Alltid gratis inträde!

Malmö möter Köpenhamn arrangeras i samarbete med Musik i Syd och Poeten på hörnet.

Varmt välkomna!

Läs mer här…

Malmö möter Köpenhamn, Säsong IV, Konsert II

Vid tre tillfällen under hösten kommer projektet Malmö möter Köpenhamn att husera på Poeten på hörnet. Projektidén är mycket enkel. Nämligen att låta några av de bästa improvisationsmusikerna från bägge sidorna av sundet sammanstråla på Poeten på hörnet och göra vad de är bäst på, att skapa musik tillsammans. Alltid gratis inträde!

Malmö möter Köpenhamn arrangeras i samarbete med Musik i Syd och Poeten på hörnet.

Läs mer här…

Välkommen!

Välkommen till vårt tredje nummer!

1975 kom jag till Sverige från Uruguay. Landet var då liksom stora delar av Sydamerika lidande under militärdiktaturer. Jag var en så kallad kvotflykting. FN fördelade oss. Jag kunde lika gärna hamnat i Australien eller i Kanada.

Jag tillhör dem som har anpassat sig bra i Europa, men jag känner också väl till de svårigheter som flyktingar ofta får genomgå, både då och nu. Splittrade familjer, oro för det som de som blir kvar i de länder som lider under diktatoriska regimer får genomgå.

Julio Saavedra Duarte. Foto: Patrik Svensson
Julio Saavedra Duarte. Foto: Patrik Svensson

I varje nummer av OIKURIREN tar vi upp ett tema som berör oss och som anknyter till vår verksamhet. Vi har tidigare fokuserat på ekologisk odling och ung konst. I detta nummer skriver vi om migration.

Landskrona är basen för OIKOS romska sektion. Där har vi bland annat bedrivit ett projekt för romsk hälsa. Våra samarbetspartners Crossroads och Hjälp Tiggare i Lund bedriver en föredömlig verksamhet, bland annat ett härbärge i Lund.

Privata initiativ kan också bidra med mycket. Nita har öppnat sin dörr! Byggandet av kontakter och vänskaper mellan nyanlända och oss som bott här sedan länge är också viktigt.

Japan och Sverige är rika länder. Men varför tar Japan emot så få flyktingar jämfört med Sverige? Kiko analyserar.

Vi får inte heller glömma att invandrarlandet Sverige och hela Europa länge var utvandrarländer. Läs om Josephs och Carl-Gustavs mödosamma resor från gamla tider, berättade av deras barnbarn!

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

Stärka det civila samhället
Främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor
Bidra till framväxten av nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
verksamhetschef


OIKURIREN ges ut av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Grafisk form: Petter Ellgård och Annyca Hagberg
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
Pedagog: Eva Eriksson
IT-ansvarig: Petter Ellgård 

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (vid Västra Stationstorget)

Tel: 046-211 87 18

www.oikoscommunity.org

info@oikoscommunity.org

 

Välkommen!

Välkommen till vårt andra nummer!

Det berättas att en dam som besökte en vernissage av Pablo Picasso kom fram till konstnären och sa upprört “Men det där kan ju ett barn måla!”. “Ja, det är sant”, svarade Picasso, “men ytterst få vuxna.”

Barns och ungas kreativitet sätts tyvärr nuförtiden på undantag, inte minst i skolorna, där de konstnärliga ämnena ofta ses som något slags lyx och inte som något centralt för barnens utveckling. Tyvärr har det blivit en tendens i det alltmer hetsiga samhällsklimatet att enbart direkt mätbar och “samhällsnyttig” kunskap tillmäts värde. Vad är en vacker akvarell emot en löst ekvation? Undantag finns förstås och några av dessa vill vi uppmärksamma här.

Tanken är att varje nummer av OIKURIREN skall ha ett tema. I vårt första nummer var det hållbar odling. I detta nummer är det ungas kreativitet.

På Palettskolan i Lund bedriver fritidsledaren och konstpedagogen Hector Morales en föredömlig verksamhet med barnen (s. 4-5). Hector fick i höstas välförtjänt Lunds kommuns kulturpris för sitt flera decennier långa arbete.

Hemgården i Lund fyllde häromåret 70 år (s. 6-7). Där har många unga – och även äldre – fått inspiration och hjälp under åren för att utveckla sin kreativitet. Aktiviteterna där är lika intensiva som någonsin. En snarlik verksamhet pågår på OIKOS avdelning i Landskrona (s. 3).

Har du tänkt på hur påverkad svensk ungdomskultur är av japansk kultur? Läs mer om det på s. 8-9.

I Burlöv – av alla ställen – flödar också kreativiteten inom föreningen Medvind och dess ungdomssektion B Art (s. 10-11).

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

  • Stärka det civila samhället
  • Främja kulturell mångfald samt att stödja
    intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • Bidra till framväxten av nätverk,
    interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef

Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa
Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa

OIKURIREN ges ut av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Grafisk form: Petter Ellgård och Annyca Hagberg
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
IT-ansvarig: Petter Ellgård 

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (vid Västra Stationstorget)

Tel: 046-211 87 18

www.oikoscommunity.org

info@oikoscommunity.org

 

Välkommen!

Välkommen till det första numret av OIKURIREN! Vi siktar på att vårt nyhetsbrev skall bli en röst i lokalsamhällena i Lund, Landskrona och Malmö där vi har vår bas. Vi ser fram emot dialog och samarbete med lokala organisationer och med dig som delar vår vision om

  • Att stärka det civila samhället
  • Att främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • Att bidra till framväxten av nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande

I OIKURIREN kommer vi att informera om vad som är aktuellt inom föreningen och inom våra olika intresseområden. Varje nummer kommer att ha ett tema. Här i det första numret är det hållbar stads- och stadsnära odling, något vi deltar i på Brunnshögsområdet i Lund.

I år fyller OIKOS Community 20 år. Det har varit en lång resa som började redan 1987 när jag tillsammans med några andra föräldrar drog i gång kulturföreningen Pinnochio på Norra Fäladen i Lund, fröet till det som 8 år senare skulle bli OIKOS. Vårt syfte var att stödja och uppmuntra ungdomars kulturella uttryck, bland annat genom en årlig internationell dockteaterfestival.

Under 1990-talet utvecklade vi verksamheten när vi fick ta över ett äldre hus på Norra Fäladen där ungdomarna gavs plats att utveckla sig och där föreningen Ung Kraft bildades. Vi växte på flera olika håll under de kommande åren. Bland annat med en cykelverkstad, datorverksamhet, mediaproduktion med mera. Samarbetspartners som Lunds kommun, Studiefrämjandet och Svenska Kyrkan betydde mycket för oss.

Idag bedriver vi verksamhet i Lund, Landskrona och Malmö. Våra huvudinriktningar har skiftat under åren men vi hoppas kunna bidra med fortsatt engagemang i de lokala frågorna här i vårt närområde. Välkommen att delta i våra aktiviteter!

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef

välkommen
Foto: Petter Ellgård

OIKURIREN utges av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Formgivare: Gabriella Lundh
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
IT-ansvarig: Petter Ellgård

välkommen
En populär träffpunkt hos OIKOS är Café Nell Walden på Landskrona Museum. Foto: Julio Saavedra Duarte

 

 

Neutral mötesplats för Unga röster

Gamla turistbyrån på Rådhusets baksida är inte tom längre. Unga Röster och Oikos håller på att flytta in.

Fortsätt läsa ”Neutral mötesplats för Unga röster”