Välkommen!

Välkommen till vårt andra nummer!

Det berättas att en dam som besökte en vernissage av Pablo Picasso kom fram till konstnären och sa upprört “Men det där kan ju ett barn måla!”. “Ja, det är sant”, svarade Picasso, “men ytterst få vuxna.”

Barns och ungas kreativitet sätts tyvärr nuförtiden på undantag, inte minst i skolorna, där de konstnärliga ämnena ofta ses som något slags lyx och inte som något centralt för barnens utveckling. Tyvärr har det blivit en tendens i det alltmer hetsiga samhällsklimatet att enbart direkt mätbar och “samhällsnyttig” kunskap tillmäts värde. Vad är en vacker akvarell emot en löst ekvation? Undantag finns förstås och några av dessa vill vi uppmärksamma här.

Tanken är att varje nummer av OIKURIREN skall ha ett tema. I vårt första nummer var det hållbar odling. I detta nummer är det ungas kreativitet.

På Palettskolan i Lund bedriver fritidsledaren och konstpedagogen Hector Morales en föredömlig verksamhet med barnen (s. 4-5). Hector fick i höstas välförtjänt Lunds kommuns kulturpris för sitt flera decennier långa arbete.

Hemgården i Lund fyllde häromåret 70 år (s. 6-7). Där har många unga – och även äldre – fått inspiration och hjälp under åren för att utveckla sin kreativitet. Aktiviteterna där är lika intensiva som någonsin. En snarlik verksamhet pågår på OIKOS avdelning i Landskrona (s. 3).

Har du tänkt på hur påverkad svensk ungdomskultur är av japansk kultur? Läs mer om det på s. 8-9.

I Burlöv – av alla ställen – flödar också kreativiteten inom föreningen Medvind och dess ungdomssektion B Art (s. 10-11).

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

  • Stärka det civila samhället
  • Främja kulturell mångfald samt att stödja
    intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • Bidra till framväxten av nätverk,
    interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef

Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa
Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa

OIKURIREN ges ut av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Grafisk form: Petter Ellgård och Annyca Hagberg
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
IT-ansvarig: Petter Ellgård 

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (vid Västra Stationstorget)

Tel: 046-211 87 18

www.oikoscommunity.org

info@oikoscommunity.org

 

Kodachikai

Japansk ungdomskultur i Lund

Klockan 6 en måndag kväll träffas ett tolvtal entusiaster – barn, studenter och vuxna – på Fäladsgården i Lund. Deras gemensamma intresse är japansk kultur som Anime (tecknad film) och Manga (tecknade serier). De delar upp sig i smågrupper, pratar, ser film och äter. En grupp barn får en lektion i konsten att rita Manga. De lyssnar uppmärksamt och börjar sedan teckna flitigt.

Det är veckomöte hos Kodachikai, en förening i Lund för folk som är intresserade av Anime och Manga. Allt började för 16 år sedan. Först träffades man bara för att umgås och titta på Animefilmer och dela den gemensamma hobbyn. Numera har man också Cosplay-träffar flera gånger om året. Cosplay är en förkortning för “Costume Play”, en japansk kulturform där deltagarna klär ut sig till karaktärer från Manga, Anime, andra tecknade serier, dataspel, filmer och TV-serier.

Anime och Manga har en lång historia med rötter hela 1200 år tillbaka. Under Edo-perioden, som sträckte sig från 1603 till 1868, när Japan upplevde en tid av fred och politisk stabilitet, utvecklades Manga som en populär konstform. Även den europeiska konsten inspirerades av detta inom den riktning som kallas japonismen. Konstnären Vincent van Gogh tillhör dem som påverkades.

Cosplay hos Kodachikai. Foto: Kajsa M. C. Nilsson
Cosplay hos Kodachikai. Foto: Kajsa M. C. Nilsson

Det internationella erkännandet inspirerade i sin tur de japanska tecknarna till att vidareutveckla sin konst. Även om dagens Manga och Anime väsentligen har utvecklats efter Andra Världskriget, så har den långa bakgrundshistorien lagt grunden för dessa unika och högt sofistikerade konstformer.

Traditionell japansk konst, Ukiyoe. Konstnär: Utagawa Hirishige
Traditionell japansk konst, Ukiyoe. Konstnär: Utagawa Hirishige

Numera är japansk Anime och Manga lätt tillgänglig på nätet, vilket har lett till ökat intresse bland unga i hela världen. Många fans följer utgivningarna noga. För de mest populära serierna är det ofta bara fråga om ett par dagar innan dessa finns i engelsk översättning online.

Vad är det då som gör dessa ungdomar från hela världen så fängslade av Anime och Manga? Enligt några medlemmar i Kodachikai har japansk Anime en variation och en komplexitet som de saknar i västerländska serier. “Det känns uppfriskande och nytt för oss”. Japansk konst, med dess särpräglade syn på världen, verkar fascinera många i Väst, ungefär på samma sätt som många japaner gillar Disneyfilmer, som är något helt annat än deras kultur.

Syateljé hos Kodachikai. Foto Kajsa M. C. Nilsson
Syateljé hos Kodachikai. Foto Kajsa M. C. Nilsson

Anime- och Mangafans är inte bara konsumenter. “Att läsa mycket kan inspirera dig till att börja teckna”, framhåller föreläsaren på Kodachikai-mötet. Det finns också en konstskola i Malmö där barn som fängslats av konstarterna får lära sig att praktisera dem. Det är till och med så att flera svenskar har utvecklat egna karaktärer och berättelser, något som har uppmärksammats i Japan där en del av dessa har publicerats. Anime och Manga har blivit en gränsöverskridande arena för kulturellt utbyte.

Anime och Manga är inte bara för barn. I Japan har konstformerna alltid uppskattats också av vuxna. Det bästa exemplet är förmodligen “Ghibli Anime” som har beskrivits som “kungen av japanskt tecknande”. Ghibli är känt för succéfilmen “Spirited Away” med dess unika stil. Filmen skapades av den välkände animatören Hayao Miyazaki.

Det går att hitta mycket i Ghibli eftersom filmerna inom denna genre ofta är mångbottnade och öppna för olika tolkningar. Om du inte tidigare har intresserat dig för Anime eller Manga kan Ghiblifilmer vara en bra ögonöppnare som du kan njuta av och låta dig inspireras av.

Kiki fån filmen Kikis expressbud av Studio Ghibli. Konstnär: okänd
Kiki fån filmen Kikis expressbud av Studio Ghibli. Konstnär: okänd

Text: Kiko Asakawa. Översättning: Fredrik Danelius. Tack till Emanuel Gedin.

 

Medvind

Det våras i Burlöv

B Art – Medvinds ungdomssektion – träffas en februarikväll i ABFs lokaler i Arlöv. Närvarande är en samling ungdomar från orten och två av Medvinds grundare, Lone Bach Borius och Liga Lagzdina. Bland de medlemmar i B Art som sitter runt bordet finns sex olika ursprungsländer och tre världsreligioner representerade.

Konstnären visar upp sin egensydda klänning. Foto: Liga Lagzdina
Konstnären visar upp sin egensydda klänning. Foto: Liga Lagzdina

Varje tisdags- och torsdagskväll är det öppen verkstad för B Art. Ungdomarna skapar nytt, ofta av gammalt. Som råmaterial används ofta återvinningsmaterial som plastflaskor, plastpåsar, gamla böcker och kläder och annat som vi ofta slänger. “Vi vänder oss emot den överkonsumtion som finns i vårt samhälle”, säger Lone.

Både Lone och Liga har sedan många år ägnat sig åt konsthantverk i olika former. När Lone dagligen bilade från Lund till sitt arbete i Malmö passerade hon den vackra gamla kvarnen, Kronetorps Mölla, som tronar över Skåneslätten några hundra meter från motorvägen.

Hon undrade allt mer vad kvarnen och byggnaderna intill den användes till numera och en tanke började gro i hennes huvud. En dag tog hon kontakt med Burlövs kommun och fick då veta att det fanns lediga lokaler i Möllan. Efter olika turer accepterade kommunen 2013 hennes idé om att låta den nygrundade kulturföreningen Medvind disponera en lokal i anslutning till den gamla kvarnen.

En av Medvinds största succéer är Diwali, den indiska ljusfesten, som nu har hållits två år i rad i föreningens regi. Högtiden firas till minne av guden Lakshmis återvändande från exil och kan närmast liknas vid vårt nyårsfirande. Arrangemanget som firades med en dansföreställning i Bollywoodstil, en basar och indisk mat drog i fjol fullt hus på Arlövs teater.

Diwali-fest på Arlövs teater. Foto: Liga Lagzdina
Diwali-fest på Arlövs teater. Foto: Liga Lagzdina

Redan från början fokuserade Medvind på ungas konstnärliga utveckling. “Det är en härlig känsla att vara med om att se ungdomar utveckla sin kreativitet”, säger Liga. En ungdomsgrupp med sex Burlövsungdomar i åldrarna 14-16 år bildades. 2015 fick Medvind och ABF ett anslag från Allmänna Arvsfonden och verksamheten kunde växa. Ungdomssektionen B Art bildades. Evenemangen har avlöst varandra och har i flera fall uppmärksammats i lokala media som Sydsvenskan och Sydnytt.

Två projekt som fått stor genklang är fotoprojekten “Jag i Burlöv” 2014 i samarbete med den lettiske fotografen Andrejs Strokins och fotokursen under sportlovet 2016 i samarbete med Sydsvenskans fotograf Hussein El Alawi.

Ett annat exempel är workshopen “Button Masala”, ett samarbete med den indiske modedesignern Anuj Sharma. Här samlade Medvind och B Art in 300 begagnade t-shirts som sedan syddes om till nya plagg, gardiner och annat.

I fjol hade man en workshop där ungdomarna tillverkade fågelmasker. Det är en av de maskerna som syns på omslaget till detta nummer av OIKURIREN. Iulia, nu 17 år, är en av dem som har varit med i Medvinds ungdomsgrupp från början. Hon sammanfattar:

“Tiden med Medvind har varit fantastisk! Jag älskar allt som har att göra med konst, från måleri och fotografi till skulptur och musik. Medvind har kunnat och kan fortfarande erbjuda mig alla dessa saker. Samtidigt känns det som min kreativitet har blivit större nu för att jag har arbetat med så många olika saker som fick mig att förstå att det finns inga gränser när det gäller konst. ”

Fotoworkshop vid Kronetorps Mölla. Foto: Hussein Al Alawi
Fotoworkshop vid Kronetorps Mölla. Foto: Hussein Al Alawi

Text: Fredrik Danelius

Bästa Biennalen 2015

bästa biennalen 2015

Bästa Biennalen! hålls vartannat år sedan 2013 och visar samtidskonst över hela Skåne. Under biennalen kan du se utställningar, performancer, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos fler än 40 arrangörer över hela Skåne. Årets special guests är: Liveart.dk! Eva Funck! & Tate Modern!

http://bastabiennalen.se/

Bilder från Facebook

Bellas Artes i Lund på Facebook

Bellas Artes i Lund på Facebook

Länk: Bellas Artes i Lund på Facebook

En sida om en konstpedagogik som praktiseras vid daghem, skolor och på offentliga platser i Lund och som har sitt ursprung i konstskolan Bellas Artes i Montevideo.

Under våren påbörjas ett arbete med att dokumentera och beskriva ett unikt konstpedagogiskt projekt Lund som har Cirkusvagnen som främsta kännetecken. Tusentals barn och vuxna har kommit i kontakt med Cirkusvagnens verkstäder bl a under Kulturnatten (30 år i år!), vid Bananfesten på Djingis Khan och andra ställen. Ändå är det på daghem och skolor som många mött Hector Morales, pedagogikens mest kända ansikte sedan snart 40 år.

Det är alltså många som har mött kretsen av konstnärer och pedagoger som arbetar med den modell som inspirerats av studier på konstskolan Bellas Artes i Montevideo. Dokumentationen som vi hoppas ska resultera i en bok. Behövs nu stöd i form av elevers, föräldrars, verkstadsdeltagares och andras minnen av mötena ni haft med Hector, hans vänner och kolleger. Det kan handla om anekdoter, berättelser, bilder eller filmsnuttar.

 Arbetsnamnet är Bellas Artes i Lund och hjälp gärna till med att sprida informationen till alla du tror kan bidra eller som bara vill veta att något roligt är på gång!