Startsida Romska sektionen

OIKOS Projekt med och för Romer

OIKOS aktuella verksamhet i Landskrona och Malmö förs tillbaka på ett romskt initiativ, formulerat i diskussioner inom den romska gruppen och presenterat för OIKOS, som tar ansvar för projektet, samtidigt som tre romska initiativtagare också tar på sig drivande roller.

startsida romska sektionen
Romska sektionen

Målgruppen

Är dels romska ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller går i skola, dels elever vid en folkhögskola. Syfte är att stödja och stimulera dessa så att de återupptar avbruten skolgång eller fortsätter att utbilda sig, och/eller skaffar sig inträde på arbetsmarknaden.

startsida romska sektionen
Romska sektionen ungdomar

Parallella pedagogiska aktiviteter

För ensamstående mammors barn är en förutsättning för att realisera dessa ambitioner. Genom ett samarbete med Kvarnby Folkhögskola som har stora erfarenheter av undervisning med romer, bl a genom studiemotiverande insatser (SMF) vill vi öka romers förtroende för samhället, för utbildningssystemet och för sin egen förmåga. Vi vill arrangera erfarenhetsutbyten på lokal, nationell och transnationell nivå.

startsida romska sektionenVi vill förbereda våra deltagare att stödja romska barn i grundskolan och bygga broar mellan hem och skola. Kort sagt vill vi att våra deltagare blir förebilder för nästa generation.

OIKOS Community arrangerar i egna lokaler, på skolor och på arbetsplatser möten mellan deltagare och lärare, arbetsgivare med flera relevanta grupper. Vi skapar nätverk och personliga relationer genom en kombination av studier, föredrag och utbyten. Deltagarna delar med sig av sin kultur och historia samt sina erfarenheter. Deltagarnas intresse för att i framtiden bli självförsörjande väcks. Dessa möten leder till ökad ömsesidig förståelse och resulterar i ändrade attityder och värderingar och därmed minskad antiziganism.

SMF

(studiemotiverande folkhögskolekurser)

Bakgrund:

Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan anvisas till s.k. “studiemotiverande folkhögskolekurser” (SMF).

startsida romska sektionen
SMF (Studiemotiverande Folkhögskolekurser)

OIKOS Community i samverkan med olika folkhögskolor i södra Sverige samlar romska ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingarna och som vill delta i en egen SMF-grupp.

Syfte

Kursen ska förbereda för och motivera till fortsatta vuxenstudier på grundläggande eller gymnasial nivå. För att underlätta detta kommer det efter avslutad kurs finnas möjlighet att deltagarna direkt går över till en skräddarsydd Allmän kurs på Kvarnby folkhögskola.

Hämta PDF

 

Kontakt: Silvija Jansson Projektledare
silvija@oikoscommunity.org

Mobil: 0707 253 342