Startsida Landskrona

Detta gör vi

OIKOS Landskrona vill tillsammans med ett flertal samhälleliga aktörer, såsom kommun, arbetsförmedlingen, institutioner och organisationer utveckla Växthuset (idé- och utvecklingscentra) till ett ”växthus” till stöd för integrationsarbetet i Landskrona och kranskommunerna. Växthuset ska vara en självständig utvecklingsmiljö för förnyelse av lokalsamhället.

I Växthuset ska finnas tre viktiga komponenter för arbete med ungdomar och vuxna:

  • Att stärka individen
  • Att höja kompetensen
  • Att integrera det internationella i den lokala verksamhet
OIKOS Open stage Landskrona
OIKOS Open stage Landskrona

Musik

Spela in egna låtar, repa med ditt band. Lär dig spela!
– Vår musikproducent visar hur!!

TIA-projekt Hugin och Munin på nya uppdrag

Landskrona, 2017-08-01 till 2018-05-31

OIKOS Community startade upp verksamheten i Landskrona i augusti, 2017. Kontakter med kommunen kom igång några veckor senare pga semestrar på kommunen. Vi sökte omgående upp de verksamheter som redan pågick i Landskrona och besökte Stadsbiblioteket (Språkcafe), och Puls Arena, där projektet Språkvän drivs på Cityidrotten i stadens norra del, där också många deltagare bor (Silvergården och Koppargården). Därutöver var vi även på Albins folkhögskola för att nå fler asylsökande.

TIA-projekt Hugin & Munin på nya uppdrag
TIA-projekt Hugin & Munin på nya uppdrag

Till våren har vi planerat in 2 tillfällen med Jobskills, i april och i maj. Vi har också testat spegelövningar för ett bättre uttal, då vokalerna ofta är svåra att skilja åt för många. Vi har även haft suggestopi-inspirerde lekövningr med ord, som man fått söka i lokalen vi befinner oss i. Och vi förbereder möten med Jobskills genom att deltagarna övar presentation och skriver ner sin livshistoria ifrån hemlandet, med betoning på familj, förskola, skola, gymnasium, yrkesutbildning, arbete.

TIA-projekt Hugin & Munin på nya uppdrag
TIA-projekt Hugin & Munin på nya uppdrag

Vi planerar fler möten på Albins folkhögskola, och i Svenska Kyrkans verksamhet under våren. Många av de asylsökande deltar i flera verksamheter, vilket är mycket positivt för dem, och vi frågar löpande om de har en granne eller vet om någon som ännu ej deltar i någon verksamhet. Sammantaget kan vi säga att vi är stolta över att vara en del i denna brett upplagda verksamhet, där TIA utgör ett stort stöd.

Folkfesten det största arrangemanget i Landskrona efter karnevalen

startsida landskrona
Folfesten i Landskrona 2012

Tidigare har Wrangelska parken varit en naturlig mötesplats i Landskrona och med Folkfesten vill OIKOS ta vara på den traditionen. Syftet med Folkfesten är att kraftsamla och samordna alla goda krafter i kommunen, för att tillsammans arbeta mot en stämning av gemenskap, samarbete och tolerans som nu mer än någonsin behövs i vår fina stad. Folkfesten är en kulturfest där vi uttrycker att vi är både lika och olika.

Arbeta som volontär

Volontär hos  OIKOS Community
Volontär hos OIKOS Community

Vill du vara med i vår ungdomsgrupp och lägga några timmar i veckan på att stödja andra ungdomar?

Kontakta oss »