Suomeksi

OIKOS on kansainvälinen järjestö

OIKOS ett socialt allmännyttigt företagjoka keskittyy kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, kultuurin monimuotoisuuden edistämiseen ja urbaanin sekä luontoympäristöjen etujen vaalimiseen. OIKOS vaikuttaa paikallisissa yhteisöissä verkostojen, kulttuurien välisten hankkeiden ja oppimismetodien kautta. OIKOS toimii Malmön, Lundin ja Landskronan kaupungeissa Skoonen alueella, Ruotsissa.

OIKOS – sosiaalinen järjestö

OIKOS verksamhet OIKOS perustettiin 1996 Lundissa uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana, voittoa tavoittelemattomana järjestönä. Sana OIKOS juontaa juurensa kreikan kielestä tarkoittaen taloutta, taloa tai perhettä.

Tavoitteemme OIKOksen tavoitteena on helpottaa syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille.  OIKOS tarjoaa resursseja ihmisille, jotta he voivat työskennellä yhdessä uusien mahdollisuuksien, uuden elämän ja uuden identiteetin luomiseksi.

Hankkeemme OIKOS tukee useita eri projekteja. OIKOS on osallistujien ideoiden ja luovuuden takana, kunhan suunniteltu hankkella on tietty päämäärä ja hankkeen lopputulouma edistää yhteisön toimintaa.  OIKOS on aiemmin järjestänyt hankkeita esimerkiksi paikallistelevisotuotantojen, näyttelyjen, kansainvälisen nukketeatterin (Inter Dock), kouluissa järjestettyjen kulttuuriprojektien, polkupyörien korjauspajojen sekä monen muun paikallispalvelun parissa,  Tarjoamme myös noin 15 harjoittelupaikkaa projektimme ja toimintamme kautta.

Monimuotoisuus OIKOS-yhteisön eri toiminnot rakentuvat etniselle ja sosiaaliselle monimuotoisuudelle, joka kuvastaa tämän päivän yhteiskuntaa. Ohjelmat toteutetaan siten, että ne tarjoavat mahdollisuuksia henkilökohtaisten olosuhteiden parantamiseksi, sukupuolesta, entisestä taustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mahdollisesta vammasta riippumatta.

Miksi OIKOS?

OIKOS mångfaldTyömarkkinoilla on tapahtumassa suuria muutoksia ja olemme todennäköisesti  nähneet vasta muutosten alkua. Muutokset tapahtuvat rinnatusten monikulttuurisen kehityksen kanssa. Nykyisistä suhdanteista johtuen työttömyysluvut kasvavat joka johtaa enenevissä määrin kovenevaan sosiaaliseen ilmapiiriin.

Vaikka toimita-ajatuksemme keskittyykin sosiaalisen kehityksen edistämiseen, mielestämme yhteiskunnalliset muutokset ovat yksi niistä asioista, joka ensimmäisenä vaikuttavat siihen miten ajattelemme, suhtaudumme ja reagoimme suurempiin kokonaisuuksiin.

Uskomme, että tämänpäivän nuorisomme on ryhmänä ehkä eniten altistunut eniten negatiivisille trendeille.  Yksi nykypäivän perusongelmista on, että muutokset tapahtuvat kiihtyvällä vauhdilla ja nykyiset ratkaisut vanhenevat silmänräpäyksessä. Osana uutta sosiaalista liikettä OIKOS taistelee  jäykkien rakenteiden epäkohtia vastaan, jonka vuoksi rakenteet  eivät enää pysty vastaamaan tarpeisiimme. Kuten monet muut samankaltaiset järjestöt myös  OIKOS pyrkii parantamaan yhteiskuntaa, jossa elämme. Edistämme jatkuvaa muutosta, jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen. Kestävämpiä suhteita ihmisten, luonnon ja ympäristön välillä voidaan edistää korvaamalla vanhat ideat  uusilla.

Miten OIKOS saavuttaa tavoitteensa

Työpajoilla: Kannustamalla osallistumaan, luomalla käytännönläheisiä ratkaisuja, edistämällä uusia arvoja

Kokouksilla: Jakamalla kokemuksia, etsimällä metodeja ongelmien ratkaisuun, tutkimalla uusia strategioita, koordinoimalla toimia

Kehittämällä: Koulutuksella, kasvavalla monimuotoisuuden hyväksynnällä, suhteuttamalla paikallisia ongelmia globaaleihin

Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme hyödyntämällä ja jatkuvasti kehittämällä kaikilla yllä olevia teemoja. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä muiden järjestöjen ja henkilöiden kanssa, joilla on osittain tai kokonaan samat arvot ja tavoitteet.

OIKOS Pedagogiikka

Epävirallinen koulutus tarkoittaa koko elämän jatkuvaa prosessia, missä yksilöt hankkivat tietotaitoa päivittäisten kokemusten, koulutuksen ja omassa ympäristössä olevien resurssien kautta. Resursseina voivat toimia esimerkiksi perhe, naapurit, kansalaisjärjestöt, kirjastot tai sosiaalinen media. Nyky-yhteiskunnassa nuorilla on mahdollisuus opiskella ja sitten soveltaa opittuja taitoja toimintojen koordinoimisesta ja hallinnoimisesta. Uskomme, että pätevöittämällä näitä taitoja yhteisöt voivat hyötyä nuorempien sukupolvien erikoisosaamisesta. Oppimisen kannalta tiedonhankinta virallisten opetusjärjestelmien ulkopuolelta on aivan yhtä tärkeää kuin luokkaopetus.

Kulttuurienvälinen aikuiskoulutus OIKOS on alusta saakka käyttänyt kulttuuria sosiaalisen tulkinnan ja kommunikoinnin työkaluna. Käytämme usein termiä ”kulttuurienvälinen oppiminen” kuvaamaan integraation lisäksi sen laajempaa kontekstia. Tarkemmin ottaen käytämme sitä kuvailemaan tilanteita, joissa uniikkeja kulttuuritaustoja omaavat ihmiset voivat elää keskenään rakentavalla tavalla. Kulttuurienvälisyys voidaan määritellä vastavuoroisten suhteiden luomiseksi yksilöiden, joukkojen ja kulttuurien välillä. Yhdessä voimme kertoa omista erilaisista identiteeteistämme ja auttaa siten kasvattamaan tietoisuutta monimuotoisuudesta sekä mahdollisuuksista hyvän ja kestävän yhteiskunnan kehittämisestä.

Liity joukkoomme

Oletko kiinnostunut urasta tai harjoittelusta OIKOS-yhteisössä? Meillä on ajoittain työpaikkoja avoinna OIKOSen yhteiskunnallisesta toiminnasta kiinnostuneilla. Voimme tarjota myös muit-a jännittäviä hankkeita ympäristö- ja kulttuurialoilla.

Vapaaehtoistyö ja harjoittelu OIKOksella

OIKOS Vapaaehtoistyö ulkomailla Kiinnostaako sinua harjoittelu tai työskentely ulkomailla? Ryhdy vapaaehtoiseksi! Tarjoamme kansainvälisiä mahdollisuuksia työskennellä elokuvan, musiikin, tanssin ja demokratian parissa. Avustamme sinua tutkimaan maailmaa. Mikäli teitä on useampi, ja olette kiinnostuneita nuorisovaihdosta muiden maiden välillä, OIKOS voi auttaa. Voimme auttaa ryhmääsi löytämään paikallisia nuorisoaktiviteetteja Euroopasta. Nuorille on- olemassa useita eri mahdollisuuksia osallistua vaihto-ohjelmiin Euroopan Unionin sisällä, useimmat näistä toimivat Youth in Europe – ohjelman kautta. Laajan ja tehokkaaseen yhteistyöverkostomme kuuluu koulutus- ja kulttuuri-instituutteja sekä kansalaisjärjestöjä niin Ruotsissa kuin Ruotsin ulkopuoleltakin. Verkostojemme avulla voimme auttaa sinua löytämään täydellisen vapaaehtoistyöpaikan.

OIKOS Vapaaehtoistyö Ruotsissa Mikäli haluat tehdä vapaaehtoistyötä lähempänä omaa kotia, tarjoamme työmahdollisuuksia Malmössä, Lundissa ja Landskronassa. Voit liittyä nuorisoryhmäämme ja antaa tukesi muille nuorille muutamana tuntina viikossa.

Liity tukijäseneksi Koskaan ei ole liian myöhäistä liittyä OIKOS-yhteisöön. Voit ottaa meihin yhteyttä, niin kerromme kuinka voit osallistua eri hankkeisiimme ja toimitaamme mukaan.

Harjoittelupaikat OIKOS ottaa säännöllisesti harjoittelijoita Malmön, Lundin ja Landskronan toimistoille. Harjoittelu on suunnattu 19-30 vuotiaille ja se on hyvä tapa oppia ja osallistua eri hankkeisiin, joita toteutetaan Etelä-Ruotsissa. Voimme myös järjestää harjoittelupaikan yhteistyökumppaneidemme kautta muualle Eurooppaan. Kiinnostuitko harjoittelusta tai vapaaehtoistyöstä? Lähetä oma CV sekä hakukirje osoitteella info@oikoscommunity.org.

Faktoja

Nimi: OIKOS Community Organization Tyyppi: kansalaisjärjestö/verkosto Toiminnan kohde: sosiaalinen talous ja ekologia Toimintatavat: verkostot, hankkeet, koulutus Maantieteellinen sijainti: Etelä-Ruotsi Toimistot: Lund (pääkonttori), Malmö, Landskrona Kansainväliset yhteistyökumppanit: Tanska ja Portugali Tuottaa: hankkeita, European Voluntary Service (EVS), palveluja, näyttelyjä, elokuvia, paikallistelevisiotuotantoja, teatteria, työpajoja, matkatoimistopalveluja, harjoituksia. Käytössä myös äänitystilat. Työntekijöitä: 12-15 (harjoittelijat mukaan lukien) Vapaaehtoisia: noin 100 henkilöä Ruotsissa