Klimat och miljö

Klimat och miljö
Klimat och miljö

Jordens resurser förbrukas på ett sätt som inte är hållbart. Ett resultat av det är miljö- och klimatförändringarna som just nu sker och som kommer att få stora konsekvenser för människan och miljön.

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare uppstår och att dom blir svårare att hantera.

Människan drabbas hårt av miljö- och klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av lokala resurser. Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där.

För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart. Därför har miljöperspektivet en stor roll i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målet är att lösa klimatkrisen fram tills år 2030. Specifika mål som berör miljö och klimat är bland annat:

Lär dig mer om klimat & miljö

Vilken inverkan har människan på miljön? Hur går miljö och fattigdomsbekämpning ihop? Och vad kan man själv göra för att bidra till ett hållbart samhälle? Få svar på dina frågor om klimat och miljö.

Odling på Brunnshög i Lund
Odling på Brunnshög i Lund