Projekt Romano Sastimo Avslutat

Romska Sektionen

Avslutat projekt

Romska Sektionen
Romska Sektionen

Projekt Romano Sastimo – Romers hälsa

Syfte med projektet “Romano sastimo – romsk hälsa” var att genomföra aktiviteter med och för romer i Landskrona som syftar till att dels riktades romers uppmärksamhet på hur hälsan påverkas genom den egna livsstilen, dels genom att föreslå åtgärder som kan underlätta romers kontakter med relevanta myndigheter, och därutöver göra romer medvetna om sina rättigheter och möjligheter att få rätt råd, stöd och behandling, inkl. preventivt för hälsorelaterade problem.

Mål var att främja romers hälsa, dels ha sett till att deltagande romer fått kunskaper, insikter och verktyg att välja en hälsosammare livsstil för sig själva och sina barn och dels att före projektårets slut ha nått ut med en inom projektet framtagen broschyr till majoriteten av romer i Landskrona och kranskommuner.

Fortsätt läsa ”Projekt Romano Sastimo Avslutat”

Radio Romano: Romano Sastimo – romsk hälsa

Radio Romano: Romano Sastimo - romsk hälsa
Silvija Jansson anda OIKOS Community

OIKOS Community si te kerel jekh sastimaski projekta e romenge ando foro Landskrona.

OIKOS Community las love khatar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor thaj si te kerel pe jekh sastimaski projekta.

Silvija Jansson inkrela e projekta thaj voj phenel ke 25 rom avna andre ande jekh aktivitetno grupa.

källa: Sveriges Radio

Den nationella minoriteten romer Vården

Den nationella minoriteten romer Vården

2 december i Stockholm.

Syftet med konferensen är att synliggöra den nationella minoriteten  romer i vården samt lyfta landstingens/regionernas potentiella roll i  strategin för romsk inkludering på det hälsofrämjande området.