Biodlingskurs start 2018-05-08

Informationsmöte för Bi-Happy
Biodlingskurs Brunnshög VT – 2018

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS lokaler och de praktiska momenten äger rum i Kojskogen Solbjersparken i Brunnshög. När vårsolens strålar börja
värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mer praktiska studier.

Tema biodling

Antal gånger: 20
Veckodag: Tisdagar Kl. 18.00
Antal timmar per gång: 3 studietimmar á 45 min
Startdatum: 2018-05-08

Kursplan

– Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.
– Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.
– Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan – placering, modell, krav.
– Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning,
varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.
– Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.
– Sommar – i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu,
inköp av drottning och byte.
– Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och
bekämpning.
Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering.
En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskursen i skriftlig form lämnas till
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.
För skyddskläder m m ansvarar OIKOS Community.

Kursledare blir James Brockie och eventuellt kommer vissa utomstående att inbjudas vid
speciella moment av kursen.

Max antal deltagare: 15

Lokal: OIKOS Community (Föreningarnas Hus), Bytaregatan 6C

Karta: http://www.oikoscommunity.org/kontakt-lund/

Info: Julio Saavedra Duarte, julio.saavedr@oikoscommunity.org

Mobilnr: 070 486 95 52

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer eller tänker bli biodlare.

Avgift: 650 kr deltagaravgift.

Observera att antalet platser är begränsat.

I samarbete med ODLA I LUND Tekniska förvaltningen.

Biodlingskurs 2017

Biodlingskurs 2017

Biodlingskurs Brunnshög VT – 2017

bi-HAPPY
bi-HAPPY

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS lokaler och de praktiska momenten äger rum på stadsodlingsområdet i Brunnshög (Odla i Lund). När vårsolens strålar börja värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mera praktiska studier.

Tema biodling :
Antal gånger: 20
Veckodag: Tisdagar Kl. 18.00
Antal timmar per gång: 3 studietimmar a 45 min

Startdatum:  2017 03 14

Kursplan:

– Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.

– Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.

– Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan – placering, modell, krav.

– Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning, varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.

– Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.

-Sommar –  i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu, inköp av drottning och byte.

– Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och bekämpning.

Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering.

En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskurs i skriftlig form lämnas till Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.

För skyddskläder mm ansvarar OIKOS.

  • Kursledare blir James Brockie och eventuellt kommer vissa utomstående att inbjudas vid speciella moment av kursen.
  • Max antal deltagare: 15
  • Lokal: OIKOS Community (Västra stationstorget)
  • Karta: http://www.oikoscommunity.org/kontakt-lund/
  • Info:Julio Saavedra.  julio.saavedr@oikoscommunity.org
    Mobil nr. 0704-86  95 52.
  • Kursen vänder sig till odlare på ODLA I LUND, Brunnshög och kolonister och odlingslotts arrendatorer i Lunds kommun.
  • Kursen är avgiftsfri men genom att anmäla dig  förutsätter vi att du har för avsikt att närvara minst 10 ggr. Detta för att duska kunna tillgodogöra dig  innehållet bidra  vid gruppuppgifter.
  • Observera att antalet platser är begränsat.

I samarbete med ODLA I LUND Tekniska förvaltningen.

Bi-Happy

Joakim Månsson Bengtsson nominerad till 2016 års vardagshjälte av Lokaltidningen

Joakim Månsson Bengtsson nominerad till Årets Vardagshjälte 2016 av Lokaltidningen
Joakim Månsson Bengtsson nominerad till Årets Vardagshjälte 2016 av Lokaltidningen

Joakim Månsson Bengtsson kommenterar: “Känner mig otroligt tacksam och ödmjuk över att Lokaltidningen nominerat mig till 2016 års Vardagshjälte ❤
Och extra glad blir jag av att de valt att uppmärksamma forskningen kring hjälpande och välgörenhet 🙂
Det finns ytterligare 6 st fantastiska Hjältekandidater nominerade i helgens utskick av Lokaltidningen och det ska gå att läsa och rösta på Lokaltidningens hemsida ❤
(rättning av nomineringen är dock nödvändig: Fritidsgården som erbjuder läxhjälp har inte startat än men förhoppningsvis dröjer det inte så länge till innan den gör så. Dock har skolan, dagiset och särskilt utsatta familjer fått stöd -rullstolar, blöjor, mat, mediciner m.m – genom privata insamlingar)”

Rösta här:
http://app2.lokaltidningen.se/vardagshjaltar2016/lund/