Hugin och Munin ger inte upp

Till samtliga aktörer och organisationer som driver aktiviteter med Tia medel i Helsingborg

OIKOS Community* inleder ett samarbete med Mångkulturellt Center i Helsingborg inom ramen för det projekt Länsstyrelsen tilldelat OIKOS, kallat Hugin och Munin ger inte upp. Vi har inom ramen för detta samarbete planerat en kurs i Föräldraskap och Föräldrastöd, vilken ska ges under våren 2020 i Helsingborg, med start i februari, omfattande 10 tillfällen om vardera 2 timmar. Kursen kommer att hållas i Mångkulturellt Centers lokaler på Gasverksgatan 7, 252 25 Helsingborg.

Vi kontaktar nu er som disponerar TIA-medel, dels för att informera om vår kurs och dels för att få veta när era olika pågående insatser till asylsökande sker, d.v.s. särskilt datum och tider. Vi kommer även att höra med asylsökande om deras önskemål, för att sedan välja tid och datum som förhoppningsvis passar alla involverade i Tia-insatser i Helsingborg. Vi är också öppna för samarbete med andra organisationer/föreningar som mottagit TIA-medel under 2019.

För mer information, kontakta vår pedagog Eva Ericsson evaericsson46@gmail.com.

*) OIKOS Community är en ideell organisation, icke vinstdrivande, politiskt- och religiöst obunden, som grundades 1996 i Lund. OIKOS Community Landskrona har drivit Hugin & Munin (TIA projekt) sedan augusti, 2017. Vårt syfte är att genom språkstöd och aktiviteter ge asylsökande nya erfarenheter i Landskrona och visa på många olika möjligheter att utnyttja vad hela staden erbjuder, att lära känna fler av stadens invånare, att uppleva för dem hittills nya situationer, känna gemenskap, och, åtminstone tillfälligt minska oro och osäkerhet inför framtiden.

Sommaraktiviteter Integration De Luxe

Glad Sommar!

Ansökan om kortare insatser från juli till augusti 2019

Bakgrund och behov

Det är glädjande att Länsstyrelsen erbjuder visst stöd, såsom nu sommaraktiviteter, till föreningar och organisationer inom civilsamhället som arbetar med asylsökande. Inom OIKOS menar vi att civilsamhället är en faktor som har mycket att tillföra och som gagnar många sidor. Ideella föreningar har en viktig roll att medla mellan offentliga myndigheter och allmänhet, baserat på sin nära kontakt med medborgarna.

Behov

Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet, asylsökande flyktingars upplever aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden.

Majoriteten av personerna inser det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Asylsökande som vi nästan dagligen har kontakt med uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan.

Syften och mål

Vi vill under sommarmånaderna ge asylsökande en rikare bild av Landskrona, och öka på deras kunskaper om sin stad, vilket ökar känslan av gemenskap, och som föreningar kan vi vidga erfarenheterna från skolans formella uppdrag genom vår pedagogiska metod ”icke-formellt lärande” som ett viktigt komplement. Att få, ge och ta intryck, och forma egna uttryck är en viktig process, därför vill vi ge asylsökande många olika upplevelser. Att delta i föreningsliv betyder mycket, och vi hoppas kunna rekrytera nya medlemmar och volontärer till föreningslivet! För oss är det också självklart att flickor och pojkar deltar på lika villkor och behandlas jämställt.

Organisation

OIKOS Community samverkar med flera organisationer och föreningar i Landskrona och Helsingborg (Språkvänner, Livsglädje, Mångkulturellt center och Friluftsfrämjandet)

Vi verkar sedan många år för grundläggande demokratiska principer såsom jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Sommaraktiviteterna riktar sig till asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Tidsperiod

Vi söker nu stöd för våra planerade sommaraktiviteter under perioden 15/6 – 15/8 2019.

Genomförande

Aktiviteterna behöver dock inte ske inom dessa områden, där man under året oftast befinner sig, utan hela Landskrona/Helsingborg med omnejd ska utforskas. Detta sker genom promenader, utflykt till Ven, kreativt skapande i workshops, bad, skogspromenader, museibesök, grill- eller utomhus gemensamt tillagad salladsbuffé m.m.

Sommaraktiviteterna kommer framföra allt att genomföras lördagar/söndagar dels på OIKOS/Språkvänners lokal och dels på olika platser i Landskrona/Helsingborg både inomhus och utomhus.

Utöver de återkommande sommaraktiviteterna som vi beskriver nedan.

Resurser

Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den representativa demokratin genom att bland annat vänja och träna de framtida väljarna vid att gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut.

Vi, precis som många andra föreningar i Sverige spelar dessutom en väsentlig roll som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sociala relationer. Föreningen genererar på det sättet ett socialt kapital i form av kompetens och vana att samarbeta med andra och att ge och ta förtroende i medmänskliga relationer.

European Youth Week 2019

Datum: 3 – 5 maj 2019

Tre events på tre olika publika platser i Landskrona för att uppmana unga att rösta i valet till Europaparlamentet:

  • Fredag 3 maj från kl. 11.00 -17.00, Rådhustorget
  • Lördag 4 maj kl. 11.00 -17.00, Koppargården och Landskrona station
  • Söndag 5 maj kl. 11.00 -17.00, Landskrona centrum

FAKTA European Youth Week: European Youth Week har arrangerats vartannat år sedan 2003. Förra gången, 2017, arrangerades över 1 000 evenemang runt om i Europa och över 112 000 personer deltog. Under ungdomsveckan lyfts frågor som rör barn och unga dels genom lokala evenemang, dels i Bryssel (29–30 april) i ett större gemensamt arrangemang med cirka 800 unga och personer som arbetar med unga. 830830 event i 34 länder med 106628 deltagare.

Videolänkar:

PDF-filer: 

 

Kulturnatten

Kulturnatten i Landskrona

Fredagen den 12 oktober mellan 18:00-20:00 öppnar vi på oikos community upp dörrarna för öppet hus med olika aktiviteter. Det blir en kväll med glädje och harmoni. Vi bjuder på fika och besökarna på leende. Oikos i Landskrona ligger centralt mellan rådhuset och polisen.

 

 

Kulturnatten

Vi som jobbar heter Eva, Sophie och Julio och vi önskar er hjärtligt välkomna.

Hela Landskronamässan

Hela Landskrona sparkade igång Lördagen den 22/9-18 med en mässa för föreningar, som representerade sin verksamhet. Jag och Julio var på plats och vi hade jättekul och tyckte att mässan var mycket bra arangerat.

 

Hela veckan har evenemang utspelat sig på olika platser i stan som invånarna besökt här. Hela Landskrona kom till för att skapa en VI-känsla och den går i kärlekens, respektens och acceptansens tecken, för att ge alla möjlighet att uppleva staden ur det bästa och generösaste som finns. Att Oikos community engagerar sig är en självklarhet då vi står för värdegrunden att alla är lika mycket värda, ger det bästa av oss själva.

 

Att vara en del av mycket större gör oss starka och växer i sammanhanget. Hela veckan avslutas den 29/9-18 med ett Pridetåg för att stödja kärlekens kraft.

 

Fortsätt läsa ”Hela Landskronamässan”

Hela Landskrona

Idag den 22/9 mellan 10-15 är det Hela Landskrona. Messan kommer att ge alla möjlighet att möta alla oss som jobbar i Landskrona Kommun. Hela Landskrona kommer sen att fortsätta hela veckan.

  1. Vi på Oikos är på torget. Jag ska bla måla barns ansikten och göra fina bokmärken som vi gör eller använder bilder och laminerar. 

Dammhagsparken

Dammhagsparken i Landskrona fylldes med hopptorn och andra attraktioner, som lockade barnen att stanna. Demmokratifesten blev mycket lyckad. Socialdemokraterna,  Liberalerna, Moderaterna och F! var på plats tillsammans med oss från Oikos och demmokratiambasadörerna. Tälten skyddade från regn och blåst och stämningen var hög.

 

 

Det roliga är att se hur engagerade alla var som kommit för att få ut budskapet att gå fram. Rödta för att hålla demokratin i fokus. Demokrati är inget vi kan ta för givet. Det vittnar många som, som kommer från länder i brinnande krig. Många är stolta att de får rösta för första gången.

 

 

Har tom fått uppleva lyckan att gratta till svenskt medborgarskap. Inser då hur glittrande ögonen blir då de inser att de kan rösta i kommun, region och rikstag och då kommer orden:                            “Nu är jag svensk”. Den lyckan såg jag flera gånger i Dammhagsparken.

 

Uppträden var helt sagolika av unga frächa förmågor, som kommer att gå långt. Jag läste Somliga kommer hit av Bosse Parnevik och en dikt som heter Tiden som jag gjort själv.

 

 

Demokratiambassadören Abdul Salam

Tack från oss på Oikos till alla som hjälpte till att skapa den underbara dag vi fick på Dammhagsparken lördagen den 1 september 2018.

#oikoscommhunity

#demmokratiambasadörerna

#landskronaröstar

 

Oikuriren nr 1

Hela Landskrona

Att skriva i oikuriren är mycket givande. Spännande att få ge människor en röst som annars skulle vara tysta.

Volontär hos OIKOS Community
anställd på oikos

OIKOS lunchmöte i Landskrona

Inbjudan till lunchmöte

I år är det valår och regeringen har utsett bland andra OIKOS Community i Landskrona att som ideell förening i samverkan med kommun och organisationer verka för ett ökat valdeltagande i kommun- och landstingsval särskilt bland utrikes födda i Landskrona i områden med lågt valdeltagande.

Vårt projekt Hugin och Munin på Röstfiske är ett statsbidragsfinansierat projekt av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som ska pågå till slutet av november 2018. Vi ingår också i samverkansprojektet Landskrona Röstar med gemensamma insatser fram till valet i September.

Vi bjuder nu in till ett informationsmöte med vegetarisk lunch.

När: Tisdagen den 10 april från kl. 11.30

Var: Oikos lokal, Rådhusgatan 11, mellan Rådhuset och Polisen, inne på gården.

OSA senast den 5 april till: info@oikoscommunity.org

Kontakt: eva.eriksson@oikoscommunity.org