Elev på Palettskolan i Lund demonstrerar sin kreation för farfattare Christer Blomgren

Elev på Palettskolan i Lund demonstrerar sin kreation för farfattare Christer Blomgren

Elev på Palettskolan i Lund demonstrerar sin kreation för farfattare Christer Blomgren