Bellas Artes i Lund

12014  km från Lund på Sydamerikas östra kust ligger Montevideo.  I staden finns en akademisk konstskola. Tusentals barn i Lund har kommit att gå i denna konstskola sedan slutet på 1970-talet. Hur är det möjligt? Hector Morales tog hit skolan.”

Så kan boken om det konstpedagogiska projektet med arbetsnamnet ”Bellas Artes Lund” inledas. Det är ett konstpedagogiskt projekt men som alla som kommit i kontakt med det och som boken ska visa är det långt ifrån hela sanningen.

bellas artes lund
Hector Morales

Syftet med boken

Boken kan bidra till att både bevara frukterna av arbetet och förmedla den kunskap som samlats. Samtidigt har Bellas Artes Lund en aktualitet som varit svår att förutse. Pedagogikens inriktning på återvinning av material dels som en pedagogisk poäng, dels som en miljömässig poäng visar på möjligheter som börjar bli av avgörande betydelse för samhället.

Preliminär disposition:

  • Sydamerika och Uruguay i mitten av 1970-talet; vad hade hänt? Flykten till Europa och en ny tillvaro, tillfälligheternas spel.
  • Hector på daghem, fritidshem, skolor – inspirationen från Bellas Artes Lund skapar gradvis nya undervisningsformer.
  • Bellas Artes Lund pedagogik, konst- och kultursyn på export; vad var det den förmedlade och hur har den utvecklats?
  • Vi lämnar klassrummet och går ut på gator och torg; Cirkusvagnen, Bananfesten, Kulturnatten, en ny generation kliver in i bilden. Konst, hantverk, mobila verkstäder och den sociala dimensionen.
  • Ateljén; ett kraftprov när Hector Morales blir slöjdlärare och individualiserar undervisningen för 250 elever.
  • Klass 3; när barn och vuxna älskar allting och allt fungerar, för alla! Den pedagogiska och sociala utvecklingen i en klass som utmanas av pedagogerna men där eleverna svarar med att själva höja ribban.

Till samtliga kapitel finns omfattande bildmaterial. Processen att ta fram boken är inspirerad av det pedagogiska greppet att söka överraskningsmoment varför vi via sociala medier bjuder in barn och föräldrar med erfarenheter från skolor, daghem och cirkusvagnens mobila verkstäder att bidra med minnen och berättelser.

bellas artes lund
Hector Morales hjälper barn på Palettskolan

Presentation av författare Christer Blomgren

Jag är född 1950 och har sedan 1980 arbetat som journalist. Större delen av 1970-talet ägnade jag åt akademiska studier i humaniora (examen 1976) och åt att arbeta som lärare. Efter journalistutbildningen arbetade jag sex år som dagstidningsjournalist och gick 1986 över till frilansverksamhet. Jag har två huvudintressen; samhällsfrågor och skönlitteratur. Det senare har varit en hobby mer än en försörjning men många av mina artiklar har handlat om konstens roll i samhället. Huvudsakligen har jag dock inriktat mig på att skriva om samhällsvetenskaplig forskning med inriktning på demokratifrågor och rättvisefrågor. Jag har samarbetat med forskare i dokumentationer och som medförfattare i böcker.

bella artes lund
Elev på Palettskolan i Lund demonstrerar sin kreation för författare Christer Blomgren

Det aktuella projektet om Bellas Artes Lund och Hector Morales ser jag nästan som en syntes av de frågor jag arbetat med som journalist: Människors delaktighet och rätt till sina uttrycksmedel, konstens möjligheter att uttrycka individers tankar och behov i relation till samhället samt barns rätt att få vara delaktiga på egna villkor.

Projektinformation:

Projekttid: 2014 09 11 – 2015 09 10
Projektområde: Lund- Montevideo, Sverige-Uruguay
Projekt bistånd
Författare: Christer Blomgren
Initiativtagare: OIKOS Community

Bildgalleri, Palettskolan Lund:
Kontakt Lund

Postadress Huvudkontor:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

www.oikoscommunity.org
info@oikoscommunity.org

Besöksadress:
Bytaregatan 6C