Hugin och Munin ger inte upp

Till samtliga aktörer och organisationer som driver aktiviteter med Tia medel i Helsingborg

OIKOS Community* inleder ett samarbete med Mångkulturellt Center i Helsingborg inom ramen för det projekt Länsstyrelsen tilldelat OIKOS, kallat Hugin och Munin ger inte upp. Vi har inom ramen för detta samarbete planerat en kurs i Föräldraskap och Föräldrastöd, vilken ska ges under våren 2020 i Helsingborg, med start i februari, omfattande 10 tillfällen om vardera 2 timmar. Kursen kommer att hållas i Mångkulturellt Centers lokaler på Gasverksgatan 7, 252 25 Helsingborg.

Vi kontaktar nu er som disponerar TIA-medel, dels för att informera om vår kurs och dels för att få veta när era olika pågående insatser till asylsökande sker, d.v.s. särskilt datum och tider. Vi kommer även att höra med asylsökande om deras önskemål, för att sedan välja tid och datum som förhoppningsvis passar alla involverade i Tia-insatser i Helsingborg. Vi är också öppna för samarbete med andra organisationer/föreningar som mottagit TIA-medel under 2019.

För mer information, kontakta vår pedagog Eva Ericsson evaericsson46@gmail.com.

*) OIKOS Community är en ideell organisation, icke vinstdrivande, politiskt- och religiöst obunden, som grundades 1996 i Lund. OIKOS Community Landskrona har drivit Hugin & Munin (TIA projekt) sedan augusti, 2017. Vårt syfte är att genom språkstöd och aktiviteter ge asylsökande nya erfarenheter i Landskrona och visa på många olika möjligheter att utnyttja vad hela staden erbjuder, att lära känna fler av stadens invånare, att uppleva för dem hittills nya situationer, känna gemenskap, och, åtminstone tillfälligt minska oro och osäkerhet inför framtiden.

Sommaraktiviteter Integration De Luxe

Glad Sommar!

Ansökan om kortare insatser från juli till augusti 2019

Bakgrund och behov

Det är glädjande att Länsstyrelsen erbjuder visst stöd, såsom nu sommaraktiviteter, till föreningar och organisationer inom civilsamhället som arbetar med asylsökande. Inom OIKOS menar vi att civilsamhället är en faktor som har mycket att tillföra och som gagnar många sidor. Ideella föreningar har en viktig roll att medla mellan offentliga myndigheter och allmänhet, baserat på sin nära kontakt med medborgarna.

Behov

Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet, asylsökande flyktingars upplever aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden.

Majoriteten av personerna inser det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Asylsökande som vi nästan dagligen har kontakt med uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan.

Syften och mål

Vi vill under sommarmånaderna ge asylsökande en rikare bild av Landskrona, och öka på deras kunskaper om sin stad, vilket ökar känslan av gemenskap, och som föreningar kan vi vidga erfarenheterna från skolans formella uppdrag genom vår pedagogiska metod ”icke-formellt lärande” som ett viktigt komplement. Att få, ge och ta intryck, och forma egna uttryck är en viktig process, därför vill vi ge asylsökande många olika upplevelser. Att delta i föreningsliv betyder mycket, och vi hoppas kunna rekrytera nya medlemmar och volontärer till föreningslivet! För oss är det också självklart att flickor och pojkar deltar på lika villkor och behandlas jämställt.

Organisation

OIKOS Community samverkar med flera organisationer och föreningar i Landskrona och Helsingborg (Språkvänner, Livsglädje, Mångkulturellt center och Friluftsfrämjandet)

Vi verkar sedan många år för grundläggande demokratiska principer såsom jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Sommaraktiviteterna riktar sig till asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Tidsperiod

Vi söker nu stöd för våra planerade sommaraktiviteter under perioden 15/6 – 15/8 2019.

Genomförande

Aktiviteterna behöver dock inte ske inom dessa områden, där man under året oftast befinner sig, utan hela Landskrona/Helsingborg med omnejd ska utforskas. Detta sker genom promenader, utflykt till Ven, kreativt skapande i workshops, bad, skogspromenader, museibesök, grill- eller utomhus gemensamt tillagad salladsbuffé m.m.

Sommaraktiviteterna kommer framföra allt att genomföras lördagar/söndagar dels på OIKOS/Språkvänners lokal och dels på olika platser i Landskrona/Helsingborg både inomhus och utomhus.

Utöver de återkommande sommaraktiviteterna som vi beskriver nedan.

Resurser

Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den representativa demokratin genom att bland annat vänja och träna de framtida väljarna vid att gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut.

Vi, precis som många andra föreningar i Sverige spelar dessutom en väsentlig roll som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sociala relationer. Föreningen genererar på det sättet ett socialt kapital i form av kompetens och vana att samarbeta med andra och att ge och ta förtroende i medmänskliga relationer.

European Youth Week 2019

Datum: 3 – 5 maj 2019

Tre events på tre olika publika platser i Landskrona för att uppmana unga att rösta i valet till Europaparlamentet:

  • Fredag 3 maj från kl. 11.00 -17.00, Rådhustorget
  • Lördag 4 maj kl. 11.00 -17.00, Koppargården och Landskrona station
  • Söndag 5 maj kl. 11.00 -17.00, Landskrona centrum

FAKTA European Youth Week: European Youth Week har arrangerats vartannat år sedan 2003. Förra gången, 2017, arrangerades över 1 000 evenemang runt om i Europa och över 112 000 personer deltog. Under ungdomsveckan lyfts frågor som rör barn och unga dels genom lokala evenemang, dels i Bryssel (29–30 april) i ett större gemensamt arrangemang med cirka 800 unga och personer som arbetar med unga. 830830 event i 34 länder med 106628 deltagare.

Videolänkar:

PDF-filer: 

 

Förstagångsväljare

av Minna Milo Holm-Khakhar

Författaren är 19 år. Hon tog studenten i våras på Bryggeriets gymnasium i Lund. Samhällsvetenskapligt program med specialinriktning Skateboard.

Minna med skateboard. Foto: privat
Minna med skateboard. Foto: privat

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg och den 9 september förväntas jag, tillsammans med mina generationskamrater, stå redo att lägga vår första och långt ifrån sista röst till det stora riksdagsvalet. En förväntning som är lättare sagt än gjort att leva upp till. Som ny i vuxenlivet med lite erfarenhet är en politisk åsikt långt ifrån aktuell för många. Men är det verkligen ett alternativ att inte rösta som förstagångsväljare?

Efter studenten fick jag snabbt känna på de så kallade vuxenlivet som väntade mig. Plötsligt insåg jag vilka stora förväntningar utifrån det fanns och hur jag numera måste ta eget ansvar inför mitt framtida liv. Inte nog med det så håller Sverige dessutom val i september. Det vill säga ytterligare en sak i vuxenlivet som måste göras, eller?

Minna tar studenten. Foto: privat
Minna tar studenten. Foto: privat

Att klaga på hur jag, en ung vuxen i ett av världens mest jämställda land, skulle ha det svårt känns orimligt. Alla kommer känna på vuxenlivet en dag. Detta år var det min tur. För att förbereda nästa generation eller bara ge den äldre generationen en inblick i hur det är att vara 19 år och förstagångsväljare idag, kommer jag nu dela med mig av mina tankar inför valet.

När politik och valet kommer på tal bland mina vänner ligger det största fokus inte på vem eller vilket parti man ska rösta på. I stället ligger fokus på om man överhuvudtaget tänker rösta alternativt rösta blankt. Just frågan kring att rösta blankt har jag funderat mycket på under den senaste tiden. Är det rätt att rösta blankt eller är det ett sätt att ta avstånd från vår demokrati?

Om vi ska gå tillbaka lite i tiden, cirka 6 månader, kommer vi se en Minna som inte har en aning om vad hon ska rösta på. Precis som mina vänner kände jag mig förvirrad om vilket parti jag kunde lita på och vilket parti som stämde överens med mina åsikter. Tack vara mina 13 år i skolan hade jag trots allt en bra politiskt grund som jag kunde bygga vidare på.

Från mina år i skolan hade jag fått en bild av vad demokrati är och hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Så när mina vänner berättar att de tänker rösta blankt blir jag förvånad. Jag kunde inte förstå hur en person som lever i demokrati inte vill vara med och påverka vårt land. Självklart finns det inget rätt eller fel kring att rösta blankt eller inte, men för mig personligen har jag känt en längtan av att kunna stå där den 9 september och veta att det finns ett parti som delar mina åsikter.

För att uppfylla min önskan började jag läsa på om de olika partierna. Jag försökte se saker från nya perspektiv och tänka utanför mina egna ramar. Allt för att se riksdagspartiernas olika sidor med ett nytt öga. Stundtals har det känts svårt att sätta sig in i de mest aktuella politiska frågorna. Ämnen som välfärd, pension och arbetsvillkor känns främmande för en person som precis tagit studenten och inte har mycket på sitt CV.

Jag kan läsa på hur mycket som helst kring dessa frågor men det förändrar inte det faktum att det krävs en viss livserfarenhet för att riktigt kunna förstå vad ämnet handlar om och veta var jag ställer mig i frågan.

Minna. Foto: privat
Minna. Foto: privat

Mitt lilla intresse för politik har spelat en viktig roll i mitt sökande efter ett parti som passar mig. Men andra förstagångsväljare som inte har ett intresse för politik eller vårt lands uppbyggnad och framtid kommer ha svårare att sätta sig in i politiken på samma sätt. Om man inte känner någon motivation eller intresse för vilket parti man ska rösta på är det också svårt att ta reda på svaret.

I stället finns det risk att man väljer att rösta blankt eller rösta på samma parti som föräldrarna. Självklart är det ingen som säger att den metoden är fel, men hade det inte varit positivt om alla unga vuxna haft en åsikt om vårt land och hur vår framtid ska se ut? Hur ska vi få fler att intressera sig för politik är en fråga jag saknar svar på. Jag tänkte så här:

Att rösta är något nytt, jag kan inte riktigt se mening med att rösta. Min åsikt är bara en av miljoner med så pass liten påverkan att det känns onödigt att engagera sig. Min generation är van vid snabba förändringar där man ser en direkt effekt. Vi är vana vid att använda våra sociala medier för att nå ut till människor och skapa debatt och förändra samhället.

Men när det kommer till valet förväntas vi intressera oss av något vi inte ser direkt försändning av. Plötsligt spelar det ingen roll hur många gillningar eller följare du har på sociala medier, din röst kommer vara lika mycket värd som alla andras. Precis som att din åsikt inte kommer hamna i rampljuset utan ha en större påverkan i längden och av det stora hela.

Din enskilda röst kommer inte göra stor skillnad, men din röst tillsammans med många kan göra stor skillnad på lång sikt. Ett tankesätt min generation inte är van vid och därför uppstår det en negativ inställning mot att just gå och rösta.

Detta var min syn och inställning inför valet en tid tillbaka. Som ni kanske förstår har jag utvecklats och delar inte samma syn som mitt gamla jag. Resan till att våga lära sig som politik har varit både rolig och utmanande. Tidigare hade jag en vad jag anser mer omogen inställning till att rösta. En inställning som grundade sig i sociala mediers påverkan på vårt moderna samhälle och hur jag därför inte behöver rösta.

Om jag vill förändra något idag skriver jag en status på Facebook eller Twitter. Jag kan inte förneka att sociala medier ibland har en större inverkan på vårt samhälle än vad ett riksdagsval har. Men sociala mediers roll i det moderna samhället är enligt mig ingen ursäkt att inte gå och rösta.

Minna med smartphone. Foto: privat
Minna med smartphone. Foto: privat

Jag har insett att vi behöver en bra riksdag som kan arbeta med de stora frågorna som kräver internationella kontakter och frågor som tar många år att förhandla. Samtidigt kan jag som medborgare använda sociala medier och andra medier för att nå ut med mitt missnöje över mindre problem som är minst lika viktiga.

Det är det som demokrati handlar om för just mig. Att alla i ett samhälle kan förändra, men det förutsätter att alla också vågar och vill bevara vår demokrati och tar den vidare till nästa generation.

Jag tror absolut det finns en eller annan person som läser min artikel och som också ska rösta för första gången, eller som i nuläget inte vet vad hen ska rösta på. Därför vill jag försöka dela med mig av mina tillvägagångssätt hur jag kom fram till det parti jag kommer lägga min röst på den 9 september. Se det som en liten hjälp från en medborgare till en annan.

För att gå tillbaka till min barndom är jag uppväxt i en familj som är vänster rent politiskt. Med lite kunskap och längtan om att bli vuxen följde jag som ung tonåring därför mina föräldrars politiska fotsteg och ansåg mig själv vara vänsterpartist. Men under åren som gick dök det upp allt fler åsikter hos mig som inte stämde överens med Vänsterpartiet.

Det var nytt att inte hålla med det parti jag växt upp med och en rädsla för utanförskap växte fram inom mig. Så i hemlighet började jag så småningom läsa om andra partier för att vid ett tillfälle kalla mig folkpartist. Den enda som egentligen visste om min liberala tid var min mamma. Nya debatter hemma skapades och jag insåg efter en kort tid att Liberalernas politik inte passade mina åsikter. Detta var fyra år sen och det dröjde tre år tills jag började fundera på politik igen.

För några månader sedan insåg jag att valet närmade sig och jag hade absolut ingen aning om vad eller vem jag skulle rösta på. Så jag började med att lova mig själv att läsa på om de olika partierna så objektivt som möjligt. ”Jag ska ge alla en ärlig chans”.

Allteftersom jag läste om de olika partierna kände jag mig mer trygg i mig själv och min politiska åskådning. Tidigare har jag bara hört om de olika partiernas viktigaste frågor som de har haft i fokus. Men nu hade jag läst på om även de små frågorna och såg en större bild av varje parti.

Det var först nu jag kunde känna efter vilket parti som passade mig bäst. Det krävs kunskap och tålamod för att förstå att det kanske inte kommer finnas ett parti som passar dig till 100 %. Men det kanske finns ett som stämmer överens med din åsikt mer än något annat. Jag insåg att en blank röst är lika mycket värd som ingen röst. Om jag lägger en blank röst kommer det parti jag gillar minst ha större chans att vinna.

Om ett parti som jag anser vara opålitligt ja rent ut sagt skadligt för Sverige vinner, och jag har röstat blankt, kommer jag känna en viss skuld för att inte försökt förhindra en sådan valutgång.

Det finns inga rätt eller fel när det kommer till politik. Det finns bara en öppen demokrati med medborgare som kan påverka. Genom att påverka och utbilda oss kan vi bevara det samhälle vi skapat, där alla är lika värda, där kvinnor får rösta, barn får gå i gratis skola och homosexuella får gifta sig. Ett samhälle vi inte ska ta för givet.

Ge din röst åt djuren!

Djurens parti

av Lilian LaMadrid

Författaren kämpar sedan många år för djurens rättigheter. Jag (red.) försökte bjuda henne på en Chorizo en gång på Bananfesten. Hon tackade nej med ett milt leende. Hon kommer att rösta på Djurens parti.

Lilian LaMadrid
Lilian LaMadrid

Djurens parti kommer kanske inte in i några församlingar i Sverige efter detta val. Men vi är viktiga. Vi är en kraft att räkna med. Och inte bara i Sverige.

Vi månar om omsorg för djuren, djurens rättigheter och kampen mot att använda djur i kött, pälsindustri, djurförsök eller för sport. Och i religiösa riter eller i jakt. I Sverige. I Danmark. I Spanien. I Mexiko, i Uruguay, i Argentina. Ja, överallt.

Djuren används tyvärr av många för inkomst och levebröd samt för rent nöje som jaktobjekt. Jägarförbundet får i Sverige 60 miljoner kronor årligen för expertis i djurfrågor. Varför har Länsstyrelsen dessa avtal? Denna myndighet borde vara helt skilt från detta förbund! Utbilda riktiga experter! Kyckling- och grisuppfödning är lika hemskt här som i andra länder.

Djurens parti
Djurens parti

Du frågade mig om tjurfäktning och annan misshandel av djur i Spanien och i Latinamerika. Det finns mycket att säga om detta barbari.

Numera kastas inte en get från kyrktornet utan en gås. Men på senare år på grund av djurrättsaktivisternas protester går folk runt med gåsen utan att döda den.

Tjurfäktning är en fest med religiösa inslag då alla fester är till minne eller till ära av ett helgon. Dessa helgon är ofta lokala helgon men det ingår ALLTID djuroffer. Tjurfäktning anses som en kulturyttring.

På grund av det får de 129 miljoner euro från EU-kommissionen. Dock sista året lyckades holländska Djurens parti stoppa utbetalningen. Trots att bland andra svenska Moderaterna i EU röstade för fortsatt utbetalning.

Tjurfäktning har många varianter. Inte bara tjurrusningen. Man kan tända eld i tjurens horn och släppa ut den på stan, kasta tjurarna i havet så att de drunknar, hålla fast tjuren i en lina och dra tills tjuren faller, förfölja tjuren i terräng med lastbilar, traktorer, bilar. Pengarna från EU används också för tjurfäktarskolor för barn och ungdomar och de gör sin praktik på små kalvar.

Tjurfäktning pågår hela året då spanska tjurfäktare åker till sydamerikanska länder: Mexiko, Peru, Colombia och tar med sig djuren ditt många gånger. Trots att det i Uruguay och Argentina har varit förbjudet i mer än 100 år!

Vi ska inte sätta oss på höga hästar här heller. I Lund på MAX 4 planeras det att byggas en djurtortyr-anläggning med avel och djurförsök.

FörNyaLund

Av Maria Nermark

Författaren kandiderar i kommunalvalet för FörNyaLund.

Jan Annerstedt, Maria Nermark och Börje Hed
Jan Annerstedt, Maria Nermark och Börje Hed

Vi är vanliga medborgare som upptäckt att de vanliga partierna fastnat i invanda föreställningar och uppgörelser med varandra och som fattar beslut som vi inte uppfattar som optimala för Lund. Vi har en vision för Lund som en levande och nytänkande stad. Vi driver många viktiga frågor, bland andra dessa:

Vi vill ha ett modernt, miljövänligt och användarvänligt trafiksystem för Lund. Detta innefattar att gräva ner järnvägen så att man kan vänta på tågen inomhus, kopplat till små elbussar, som också kan stanna inomhus, och som rör sig i ett flexibelt och finmaskigt nät. Att göra de allmänna kommunikationerna bekväma och lätt tillgängliga är enda sättet att få ner biltrafiken.

Vi vill få ett stopp på byggandet av den bästa åkerjorden. Att rulla ut villamattor på klass 10-jord är ett svek mot kommande generationer.

Barngrupperna i förskolan har successivt ökat och behöver minskas ner till rekommenderad nivå. Det räcker inte med fler personal, många kontakter är stressande för små barn.

Lund behöver bli en kulturstad igen där det händer saker. Vi vill se Lund som Ordets stad med ett litteraturhus, ett Bildens stad med ett konstmuseum och värnande av lokala konstnärer och Musikens stad där ett konserthus står på önskelistan. Vi är oroliga för att Lund håller att bli en sovstad till Malmö som särskilt unga människor tycker är tråkig och lämnar.

Vi vill värna äldres rättigheter och göra det valfritt att få äldreboende efter 85 års ålder.

Vi vill gräva ner järnvägen och göra staden hel igen. Där spåren går finns möjligheter att bygga bostäder och att dra in verksamheter till staden.

Vi tycker det är viktigt att Brunnshög byggs ut i en takt som möjliggör att det blir miljöer som är humana. Det finns exempel från flera andra länder där man lyckas bygga tätt men med mänskliga proportioner och estetik. Detta är ett område som skall stå i många år så det finns ingen anledning att förhasta sig utan tänka igenom innan.

Vi har varit motståndare till spårvagnsbygget och tycker att det borde stoppas, istället för att slänga mer bra pengar efter dåliga. En första åtgärd är dock att se till att hela spåret asfaltsbeläggs så att även bussar kan använda spårområdet. Och vi vill så klart inte ha fler dyra spårvägar i stan.

Valsonett

av Ingemar Carlsson

Författaren är lärare i fysik och kemi vid Komvux i Lund. Han är ett fan av GIF Sundsvall och The Sparks.

Ingermar Carlsson
Ingermar Carlsson

Tankarna om valet kommer svävande.
Dagens rätt, den är Nazi Goreng.
Hermann Göring på en sommaräng.
En sak är säker: Hösten, den blir krävande!

Sådde Hermann hos sin Karin då ett frö?
Sitter fästingarna på den än idag?
Älvsborgs fästing? Vad vet jag?
Faktaresistens? Politiska experter får spö.

Två partier växer? Tre som åker ur? Vi får väl se.
I denna värld som allt mer kall är
Höstlöven Löfven, Lööf och Lövin faller.

Rödgrön röra? Brunt och blått? Suck! Och tvi och ve!
I allt det som nu snart har hänt
Står vårt hopp till Kamrat-under-fyra-procent?

Vänsterpartiet i Lund

Av Jesper Salén

Författaren kandiderar för Vänsterpartiet i lunds kommun.

Vänsterpartiets budget i Lunds kommun ger mer pengar till välfärden, satsning på jämställda löner, avskaffande av delade turer och försök med 6 timmars arbetsdag. I Vänsterpartiets budget får skolan 72 miljoner kronor mer, äldreomsorgen 70 miljoner kronor mer, kultur- och fritid 18 miljoner kronor mer.

Vänsterpartiet, Lund. Foto: Johanna Wahlberg
Vänsterpartiet, Lund. Foto: Johanna Wahlberg

Vänsterpartiet protesterar mot de nedskärningar på 1-2% som Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i sin budget. Skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet har under de senaste tio åren tvingats göra nedskärningar på 1 % varje år. Det drabbar lundaborna hårt.

Vi tar också bort kommunens resor till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i Cannes. Tillsammans kostar den 1 miljon kronor. Vi föreslår också att kommunalrådens löner sänks.

I Vänsterpartiets investeringsbudget finns en stor satsning på att kommunen ska köpa mark för bostadsbyggande och grönområden. Dessutom föreslår vi att kommunens pengar för nya motorvägsavfarter tas bort och att kommunen inte bygger en ny gymnasieskola.

Satsningarna i budgeten betalas med en skattehöjning på 30 öre.

Sverigedemokraterna i Lund – Då och nu

Av Richard Jomshof och Hans-Olof Andersson

Richard Jomshof är SD:s partisekreterare. Hans-Olof Andersson kandiderar för partiet i Lunds kommun.

RICHARD JOMSHOF:
Richard Jomshof
Richard Jomshof

Det sägs att det nuvarande SD tog sin form på restaurang Rauhrackel i Lund. Stämmer det? Hur gick det till?

Det stämmer att många av dem som i dag ingår i Sverigedemokraternas ledning i dag träffades under studietiden i Lund i slutet av 90-talet. Det var främst jag, Mattias Karlsson, Jimmie Åkesson och Björn Söder.

Nog är det så att vi var på restaurang Rauhrackel några gånger, men inte mer. Vi höll i själva verket till på många olika ställen i Lund under den tiden. Så det stämmer inte riktigt.

Restaurang Rauhrackel
Restaurang Rauhrackel

Vilka var ni då? Var ni studenter? I vilka ämnen? Hur gick diskussionerna? 

Alla var studenter. Jag hade precis blivit klar med min SO-lärarexamen och läste D-nivån i historia. Björn läste till civilingenjör inom kemiteknik. Mattias läste om jag inte minns fel på pol mag-programmet och Jimmie läste en rad olika kurser inom bland annat statsvetenskap, ekonomisk historia och nationalekonomi.

Förutom att umgås privat pratade vi naturligtvis mycket politik. Björn och Jimmie var redan medlemmar i Sverigedemokraterna, medan jag och Mattias blev medlemmar först 1999.

Vi var alla överens om att det behövdes en förändring i svensk politik, inte minst när det gällde frågor kopplade till invandring och EU. Vi bestämde oss för att försöka göra Sverigedemokraterna till vad det är i dag, vilket vi också lyckades med.

Bredvid Rauhrackel ligger det vänsterradikala bokcaféet India Däck. Blev det konflikter mellan er? 

Inte vad jag kan minnas. Det kan säkert finnas något enstaka tillfälle, men jag minns studietiden i Lund som en lugn och väldigt rolig del av mitt liv.

HANS-OLOF ANDERSSON:
Hans-Olof Andersson
Hans-Olof Andersson

Våra fem kärnfrågor inför kommunalvalet i Lund är: 1: Generösare äldre- och omsorgspolitik, 2: Åter till en riktig skola 3: Stopp för massinvandring och mångkultur 4: Bättre infrastruktur i hela kommunen 5: Mänskligare och vackrare stadsmiljöer.

Utformningen av det nya Brunnshögsområdet har på senare år varit en av de hetaste fågorna i vår stad. Jag var kritisk när detaljplanen diskuterades:

“Detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till behovet av estetiska värden, och måste därför göras om. Illustrationer och texter visar tydligt att man tänker sig en stadsdel som upprepar numera helt uttjatad modernism och funktionalism. Det måste vara möjligt att släppa fram arkitekter och stadsbyggare som vågar bryta mot denna snart hundraåriga norm.”

Varför inte ge Brunnshög ett eget, unikt formspråk? Det behöver inte betyda att man uppfinner en helt ny stil. Nuförtiden lyckas stadsplanerare och arkitekter på många håll i världen genom en lagom dos eklekticism skapa unik och tilltalande formgivning.

Man kan utgå ifrån genius loci, platsens ande, vilket inte alls måste innebära ett helt lokalt synsätt. Man kan tolka det begreppet som en förståelse av den rådande kulturen och förhållandena i samhället. Man kan anknyta till betydligt fler historiska traditioner än funktionalism och modernism. Det går att skapa stadsdelar som är vackra, nyskapande, och spännande.