FörNyaLund

Av Maria Nermark

Författaren kandiderar i kommunalvalet för FörNyaLund.

Jan Annerstedt, Maria Nermark och Börje Hed
Jan Annerstedt, Maria Nermark och Börje Hed

Vi är vanliga medborgare som upptäckt att de vanliga partierna fastnat i invanda föreställningar och uppgörelser med varandra och som fattar beslut som vi inte uppfattar som optimala för Lund. Vi har en vision för Lund som en levande och nytänkande stad. Vi driver många viktiga frågor, bland andra dessa:

Vi vill ha ett modernt, miljövänligt och användarvänligt trafiksystem för Lund. Detta innefattar att gräva ner järnvägen så att man kan vänta på tågen inomhus, kopplat till små elbussar, som också kan stanna inomhus, och som rör sig i ett flexibelt och finmaskigt nät. Att göra de allmänna kommunikationerna bekväma och lätt tillgängliga är enda sättet att få ner biltrafiken.

Vi vill få ett stopp på byggandet av den bästa åkerjorden. Att rulla ut villamattor på klass 10-jord är ett svek mot kommande generationer.

Barngrupperna i förskolan har successivt ökat och behöver minskas ner till rekommenderad nivå. Det räcker inte med fler personal, många kontakter är stressande för små barn.

Lund behöver bli en kulturstad igen där det händer saker. Vi vill se Lund som Ordets stad med ett litteraturhus, ett Bildens stad med ett konstmuseum och värnande av lokala konstnärer och Musikens stad där ett konserthus står på önskelistan. Vi är oroliga för att Lund håller att bli en sovstad till Malmö som särskilt unga människor tycker är tråkig och lämnar.

Vi vill värna äldres rättigheter och göra det valfritt att få äldreboende efter 85 års ålder.

Vi vill gräva ner järnvägen och göra staden hel igen. Där spåren går finns möjligheter att bygga bostäder och att dra in verksamheter till staden.

Vi tycker det är viktigt att Brunnshög byggs ut i en takt som möjliggör att det blir miljöer som är humana. Det finns exempel från flera andra länder där man lyckas bygga tätt men med mänskliga proportioner och estetik. Detta är ett område som skall stå i många år så det finns ingen anledning att förhasta sig utan tänka igenom innan.

Vi har varit motståndare till spårvagnsbygget och tycker att det borde stoppas, istället för att slänga mer bra pengar efter dåliga. En första åtgärd är dock att se till att hela spåret asfaltsbeläggs så att även bussar kan använda spårområdet. Och vi vill så klart inte ha fler dyra spårvägar i stan.