Vänsterpartiet i Lund

Av Jesper Salén

Författaren kandiderar för Vänsterpartiet i lunds kommun.

Vänsterpartiets budget i Lunds kommun ger mer pengar till välfärden, satsning på jämställda löner, avskaffande av delade turer och försök med 6 timmars arbetsdag. I Vänsterpartiets budget får skolan 72 miljoner kronor mer, äldreomsorgen 70 miljoner kronor mer, kultur- och fritid 18 miljoner kronor mer.

Vänsterpartiet, Lund. Foto: Johanna Wahlberg
Vänsterpartiet, Lund. Foto: Johanna Wahlberg

Vänsterpartiet protesterar mot de nedskärningar på 1-2% som Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i sin budget. Skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet har under de senaste tio åren tvingats göra nedskärningar på 1 % varje år. Det drabbar lundaborna hårt.

Vi tar också bort kommunens resor till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i Cannes. Tillsammans kostar den 1 miljon kronor. Vi föreslår också att kommunalrådens löner sänks.

I Vänsterpartiets investeringsbudget finns en stor satsning på att kommunen ska köpa mark för bostadsbyggande och grönområden. Dessutom föreslår vi att kommunens pengar för nya motorvägsavfarter tas bort och att kommunen inte bygger en ny gymnasieskola.

Satsningarna i budgeten betalas med en skattehöjning på 30 öre.