Det vill vi i Lundamoderaterna

Av Mats Helmfrid

Författaren är valledare för Moderaterna i Lund.

Mats Helmfrid
Mats Helmfrid

Tryggheten och tillgängligheten är de viktigaste frågorna i valet 2018 i Lund. Tryggheten avser dels att medborgarna ska känna sig säkra när de vistas ute på gator och torg, samt i sina hem. Dels handlar det om att vi till exempel ska ha en trygg äldreomsorg med hög kvalitet. Tillgängligheten syftar på att Lund rent fysiskt ska vara lättillgängligt och inte som idag med en massa vägarbeten och trafikregleringar som förstör för företag i staden.

Vi vill se till att stadskärnan är attraktiv, öppen och tillgänglig. Det ska gå att köra in till Lund från grannkommunerna, eller de östra kommundelarna med Genarp, Veberöd, Dalby och Södra Sandby, och kunna parkera. Det är viktigt för att kunna behålla handel och butiker i Lunds centrum.

Moderaterna vill också införa en kulturcheck för att korta köerna till musikundervisning för barn- och ungdomar. Med checken ska unga få möjlighet att vända sig till ackrediterade externa musiklärare/skolor för att få undervisning. Detta är bara ett axplock av våra förslag som vi vill förverkliga efter valet.

Brunnshög innebär en fantastisk utveckling för kommunen. Planerna för Brunnshög togs till stor del fram under de två föregående mandatperioder då Alliansen och Moderaterna styrde Lunds kommun. Vi tyckte då och tycker idag att det ska vara en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel med trivsamma miljöer. Det är viktigt att det blir en bra blandning av bostäder och verksamheter, t ex företag och affärer, så att stadsdelen blir levande även på kvällar och helger.