Kristdemokraterna inför valet

Av Ebba Busch Thor och Michael Thorsson

Ebba Busch Thor är KD:s partiledare. Michael Thorsson är valarbetare för partiet.

EBBA BUSCH THOR:

Det som var absolut, absolut avgörande för att jag engagerade mig i politiken var att jag stod väldigt nära min mormor Gunhild. Hon hade ett otroligt dåligt första möte med hemtjänsten när hon var i behov av hjälp. De visade henne inte respekt. Ingen värdighet. Det blev avgörande för att jag tänkte att jag ska engagera mig politisk och att jag ska göra någonting åt äldreomsorgen.

Våra viktigaste valfrågor är tryggheten och äldreomsorgen. Tryggheten måste prioriteras. Tryggheten att få ett värdigt äldreboende när man behöver det – vi vill införa en äldreboendegaranti. Tryggheten i skolan – vi vill se en elevhälsogaranti. Tryggheten att röra sig säkert på gator och torg – det behövs fler poliser, mer kameraövervakning och mer belysning. Röj sly vid gångstråken.

Ebba visar styrka. Foto: Kristdemokraterna
Ebba visar styrka. Foto: Kristdemokraterna

Att säkerställa värdigt åldrande är en av kommunens kärnverksamheter. Äldreomsorg måste därför vara en hög prioritering för alla kommunpolitiker. KD vill införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Antalet personal per hemtjänsttagare ska minska så att man får en relation till den som kommer till ens hem. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska bekämpas.

När jag inte ägnar mig åt politiken eller familjen sjunger jag gärna. För mig är musik en känsloventil. Jag använder musik både för att uttrycka glädje, sorg, ilska och för att stressa ned. Särskilt när jag inte själv kan sätta ord på händelser eller känslor.

 

MICHAEL THORSSON:

Något som tilltalar mig med KD är att de har kandidater som är tydliga i sin retorik och politiska framtoning. Jag är annars rätt allmänborgerlig egentligen.

Jag är ansvarig för affischeringen nu inför valet här i Linköping, snickrar affischhållare, klistrar affischer, mobiliserar och samordnar folk som hjälper till.

Vilka frågor brinner jag särskilt för?

En valarbetares vardag. Foto: privat
En valarbetares vardag. Foto: privat

Jag vet inte om jag brinner för något precis. Det skulle väl vara rättsväsende och försvar och säkerhetspolitik i övrigt. Hur man tänker använda sig av privata säkerhetsföretag tycker jag också är en viktig fråga.