Detta vill Centerpartiet i Lund

Av Mattias Horrdin

Författaren kandiderar för Centerpartiet i Lunds kommun.

Mattias Horrdin
Mattias Horrdin

Vi är ett parti med fokus på lösningar istället för begränsningar. Där andra vill hindra folk från att komma hit vill vi att de som kommer bidrar till vårt gemensamma välstånd. Där andra vill stoppa utvecklingen för att skydda miljön vill vi använda utvecklingen för att hitta de nya lösningar som kan ge både miljöskydd och tillväxt.

Tyvärr valde man att bygga Brunnshögsområdet i Lund på högvärdig åkermark, men det fanns bara detta alternativ om man ville få hit en nationell och en internationell forskningsanläggning. Det är viktigt att området byggs på ett yteffektivt sätt och inte brer ut sig mer.

Den pågående spårvägsbyggnationen av är av en sträcka som direkt är kopplad till MAX IV, ESS och Brunnshög. Vi ställer oss bakom den eftersom staten bekostar halva byggandet. Vi vill inte se fler etapper, eftersom dessa kommer att behöva bekostas av kommunen.