Varför accepterar Japan så få flyktingar?

En jämförelse med Sverige

Förra året tog Japan officiellt emot 106 flyktingar. Medan en femtedel av Sveriges innevånare är av utländskt ursprung, är det utländska invånarantalet i Japan 1,7 procent, detta bland 120 miljoner människor. Åttio procent av dem härstammar från asiatiska länder. Varför är Japan så homogent?

Till att börja med accepterar Japan få invandrare och flyktingar, medan Sverige historiskt sett har en erfarenhet av att öppna sina gränser. Den svenska erfarenheten underlättar en utveckling av integrationspolicyn, vilket stärker möjligheten att acceptera fler. Med andra ord, Japan har mindre erfarenhet, vilket kan bli ett hinder för acceptans av utlandsfödda personer.

Japan skulle kunna kallas ett “stängt land”, vilket stärker utvecklingen av landets egna unika kultur. Den främsta anledningen är Japans geografiska läge. Japan är en ö-nation omgiven av hav, emedan Sverige är en del av en kontinent. Det har fysiskt varit svårt att flytta från andra områden till Japan.

Det faktum att Japan hade en tillräcklig befolkning under perioden av ekonomisk tillväxt kan också förklara landets homogenitet. Det var under tiden för den industriella expansionen efter andra världskriget då Sverige mottog en stor grupp av immigranter.

Behovet av önskade outbildade arbetare bidrog till invandringen från nordiska och västeuropeiska länder. Samtidigt fick Japan, på grund av den stora “baby boomen” efter kriget, den behövda arbetskraften.

Hursomhelst visar Japan nu tecken på förändring. Andelen medborgare 65 år och äldre i Japan utgör nu 25%, vilket gör landet känt som “världens äldsta och snabbast åldrande samhälle”. För att hålla igång den ekonomiska tillväxten har Japan minskat visumkraven för utländska arbetare. Men ändå är landet försiktigt när det gäller flyktingar, eftersom människor är oroade över integration.

Humanitära skäl sätter press på den japanska attityden mot invandrare. Man kan inte bortse från sitt ansvar för att hjälpa flyktingar. Faktiskt har den japanska regeringen nyligen förklarat att de kommer att acceptera 150 syrier som utbytesstudenter. Även om det kan vara ett litet bidrag utifrån Sveriges perspektiv är det ett stort framsteg för Japan.

Det kan vara dags för Japan att titta noga på vad som händer i världen och ompröva sin hållning inför invandrare.

Porträtt av flyktingar i Japan. Från vänster; Faruha med son från Syrien, Mehmets tre döttrar som är kurder och Massanba från Kongo. Foto: Japan Association for Refugees
Porträtt av flyktingar i Japan. Från vänster; Faruha med son från Syrien, Mehmets tre döttrar som är kurder och Massanba från Kongo. Foto: Japan Association for Refugees

Text: Kiko Asakawa. Översättning: Annyca Hagberg