Projekt Romano Sastimo Avslutat

Avslutat projekt

Romska Sektionen
Romska Sektionen

Projekt Romano Sastimo – Romers hälsa

Syfte med projektet “Romano sastimo – romsk hälsa” var att genomföra aktiviteter med och för romer i Landskrona som syftar till att dels riktades romers uppmärksamhet på hur hälsan påverkas genom den egna livsstilen, dels genom att föreslå åtgärder som kan underlätta romers kontakter med relevanta myndigheter, och därutöver göra romer medvetna om sina rättigheter och möjligheter att få rätt råd, stöd och behandling, inkl. preventivt för hälsorelaterade problem.

Mål var att främja romers hälsa, dels ha sett till att deltagande romer fått kunskaper, insikter och verktyg att välja en hälsosammare livsstil för sig själva och sina barn och dels att före projektårets slut ha nått ut med en inom projektet framtagen broschyr till majoriteten av romer i Landskrona och kranskommuner.

Spridningen av broschyren underlättas av OIKOS samverkan med kommuner, Region Skåne, romska organisationer och andra relevanta organisationer.  Vårdcentraler och övriga relaterade instanser som frekventeras av romer i Landskrona har blivit mer uppmärksamma på vikten av att romer till exempel kan ha språkproblem eller andra problem, och därför kan behöva en medföljande kontaktperson.

När det gäller metod  ligger förändringen på metod, aktiviteter och tidsplan där vi startade med insamling och dokumentering av deltagande romers (inkl anhörigas) upplevelser och erfarenheter av vården, går igenom Vårdguiden, gjorde studiebesök i vården och fick höra representanter för vården beskriva sina upplevelser av möten med romer i vården. Parallellt startades ett par aktivitetsgrupper i hälsofrämjande syfte och successivt utökas dessa grupper och nya deltagare bjuds in.

Framåt sommaren har dokumentation insamlats om erfarenheter och de deltagande romerna har  även upplevt hur aktiviteterna påverkar livsstilen positivt.

Nästa steg blev att ur dessa erfarenheter och kunskaper formulera rekommendationer för ett hälsosammare liv i en broschyr som sedan fungerar som verktyg i projektet, dels internt med påverkan på gruppaktiviteter och ger deltagarna insikter, dels utåt genom aktiviteter som förknippas med spridningen av broschyren. De deltagande romerna, skaparna av broschyren, är fr o m hösten 2015 aktiva i spridningen och samverkar med Landskrona kommun, särskilt hälsosamordnaren där, som är mycket positiv till samarbete och nu hunnit komma tillbaka efter sin föräldraledighet. Region Skåne är viktig när det gäller rätt kontakter i vården. Romska föreningar och organisationer i Helsingborg och Malmö,  var viktiga partner. Projektet  presenterades på många olika sätt, exempelvis på Landskrona Museum, där OIKOS ansvarar för café-verksamheten lördagar och söndagar, på Stadsbiblioteket och i OIKOS egna lokaler centralt i Landskrona.

Projektet genomförs i huvudsak i Landskrona och till viss del i Malmö och Lund.

Projektperiod: 2015-04-15 till 2016-04-14 Start 2015-04-15.

April 2015: Projektstart: Projektgenomgång, reviderat projekt, presentation av projektledning, deltagare, metod, aktiviteter, tidsplan mm.

Maj 2015: Projektpresentation: Media, Samarbetspartner, OIKOS med romska deltagare, Landskrona Stadsledning, övriga relevanta föreningar

Från Maj 2015-Maj 2016: Veckomöten i OIKOS lokaler med projektkoordinator och pedagog. Genomförande av enskilda intervjuer samt gruppsamtal enligt de romska deltagarnas önskemål. Romer kan intervjuas av romer eller OIKOS personal. Genomgång av Vårdguiden. Successivt framtagande av Broschyr med rekommendationer och beskrivningar av hälsofrämjande åtgärder, enskilt samt inom familjen, med syfte att påverka mot en hälsosam livsstil.

Länk till PDF: Romano Sastimo broschyr