Välkommen!

Välkommen till vårt andra nummer!

Det berättas att en dam som besökte en vernissage av Pablo Picasso kom fram till konstnären och sa upprört “Men det där kan ju ett barn måla!”. “Ja, det är sant”, svarade Picasso, “men ytterst få vuxna.”

Barns och ungas kreativitet sätts tyvärr nuförtiden på undantag, inte minst i skolorna, där de konstnärliga ämnena ofta ses som något slags lyx och inte som något centralt för barnens utveckling. Tyvärr har det blivit en tendens i det alltmer hetsiga samhällsklimatet att enbart direkt mätbar och “samhällsnyttig” kunskap tillmäts värde. Vad är en vacker akvarell emot en löst ekvation? Undantag finns förstås och några av dessa vill vi uppmärksamma här.

Tanken är att varje nummer av OIKURIREN skall ha ett tema. I vårt första nummer var det hållbar odling. I detta nummer är det ungas kreativitet.

På Palettskolan i Lund bedriver fritidsledaren och konstpedagogen Hector Morales en föredömlig verksamhet med barnen (s. 4-5). Hector fick i höstas välförtjänt Lunds kommuns kulturpris för sitt flera decennier långa arbete.

Hemgården i Lund fyllde häromåret 70 år (s. 6-7). Där har många unga – och även äldre – fått inspiration och hjälp under åren för att utveckla sin kreativitet. Aktiviteterna där är lika intensiva som någonsin. En snarlik verksamhet pågår på OIKOS avdelning i Landskrona (s. 3).

Har du tänkt på hur påverkad svensk ungdomskultur är av japansk kultur? Läs mer om det på s. 8-9.

I Burlöv – av alla ställen – flödar också kreativiteten inom föreningen Medvind och dess ungdomssektion B Art (s. 10-11).

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

  • Stärka det civila samhället
  • Främja kulturell mångfald samt att stödja
    intresset för naturen och urbana miljöfrågor
  • Bidra till framväxten av nätverk,
    interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef

Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa
Julio Saavedra Duarte i Påskstämning utanför OIKOS HQ. Foto: Kiko Asakawa

OIKURIREN ges ut av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Grafisk form: Petter Ellgård och Annyca Hagberg
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
IT-ansvarig: Petter Ellgård 

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (vid Västra Stationstorget)

Tel: 046-211 87 18

www.oikoscommunity.org

info@oikoscommunity.org