Kodachikai

Japansk ungdomskultur i Lund

Klockan 6 en måndag kväll träffas ett tolvtal entusiaster – barn, studenter och vuxna – på Fäladsgården i Lund. Deras gemensamma intresse är japansk kultur som Anime (tecknad film) och Manga (tecknade serier). De delar upp sig i smågrupper, pratar, ser film och äter. En grupp barn får en lektion i konsten att rita Manga. De lyssnar uppmärksamt och börjar sedan teckna flitigt.

Det är veckomöte hos Kodachikai, en förening i Lund för folk som är intresserade av Anime och Manga. Allt började för 16 år sedan. Först träffades man bara för att umgås och titta på Animefilmer och dela den gemensamma hobbyn. Numera har man också Cosplay-träffar flera gånger om året. Cosplay är en förkortning för “Costume Play”, en japansk kulturform där deltagarna klär ut sig till karaktärer från Manga, Anime, andra tecknade serier, dataspel, filmer och TV-serier.

Anime och Manga har en lång historia med rötter hela 1200 år tillbaka. Under Edo-perioden, som sträckte sig från 1603 till 1868, när Japan upplevde en tid av fred och politisk stabilitet, utvecklades Manga som en populär konstform. Även den europeiska konsten inspirerades av detta inom den riktning som kallas japonismen. Konstnären Vincent van Gogh tillhör dem som påverkades.

Cosplay hos Kodachikai. Foto: Kajsa M. C. Nilsson
Cosplay hos Kodachikai. Foto: Kajsa M. C. Nilsson

Det internationella erkännandet inspirerade i sin tur de japanska tecknarna till att vidareutveckla sin konst. Även om dagens Manga och Anime väsentligen har utvecklats efter Andra Världskriget, så har den långa bakgrundshistorien lagt grunden för dessa unika och högt sofistikerade konstformer.

Traditionell japansk konst, Ukiyoe. Konstnär: Utagawa Hirishige
Traditionell japansk konst, Ukiyoe. Konstnär: Utagawa Hirishige

Numera är japansk Anime och Manga lätt tillgänglig på nätet, vilket har lett till ökat intresse bland unga i hela världen. Många fans följer utgivningarna noga. För de mest populära serierna är det ofta bara fråga om ett par dagar innan dessa finns i engelsk översättning online.

Vad är det då som gör dessa ungdomar från hela världen så fängslade av Anime och Manga? Enligt några medlemmar i Kodachikai har japansk Anime en variation och en komplexitet som de saknar i västerländska serier. “Det känns uppfriskande och nytt för oss”. Japansk konst, med dess särpräglade syn på världen, verkar fascinera många i Väst, ungefär på samma sätt som många japaner gillar Disneyfilmer, som är något helt annat än deras kultur.

Syateljé hos Kodachikai. Foto Kajsa M. C. Nilsson
Syateljé hos Kodachikai. Foto Kajsa M. C. Nilsson

Anime- och Mangafans är inte bara konsumenter. “Att läsa mycket kan inspirera dig till att börja teckna”, framhåller föreläsaren på Kodachikai-mötet. Det finns också en konstskola i Malmö där barn som fängslats av konstarterna får lära sig att praktisera dem. Det är till och med så att flera svenskar har utvecklat egna karaktärer och berättelser, något som har uppmärksammats i Japan där en del av dessa har publicerats. Anime och Manga har blivit en gränsöverskridande arena för kulturellt utbyte.

Anime och Manga är inte bara för barn. I Japan har konstformerna alltid uppskattats också av vuxna. Det bästa exemplet är förmodligen “Ghibli Anime” som har beskrivits som “kungen av japanskt tecknande”. Ghibli är känt för succéfilmen “Spirited Away” med dess unika stil. Filmen skapades av den välkände animatören Hayao Miyazaki.

Det går att hitta mycket i Ghibli eftersom filmerna inom denna genre ofta är mångbottnade och öppna för olika tolkningar. Om du inte tidigare har intresserat dig för Anime eller Manga kan Ghiblifilmer vara en bra ögonöppnare som du kan njuta av och låta dig inspireras av.

Kiki fån filmen Kikis expressbud av Studio Ghibli. Konstnär: okänd
Kiki fån filmen Kikis expressbud av Studio Ghibli. Konstnär: okänd

Text: Kiko Asakawa. Översättning: Fredrik Danelius. Tack till Emanuel Gedin.