Bi Happy!

Ett av OIKOS särskilda skötebarn på Brunnshög är biodlingsprojektet Bi Happy!

Göran Hedlund är en av eldsjälarna. Som pensionerad etnolog, pedagog och museichef ägnar Göran nu mycket tid åt biodlingens praktik såväl som dess teori. Han skriver på en bok om honungsbiets historia.

Bi Happy!
En kvartett bin. Foto: Julio Saavedra Duarte

Biodlingens historia är en del av mänsklighetens historia, berättar Göran. På grottmålningar från stenåldern som hittats i Spanien förekommer biodling som motiv. Under medeltiden fick bivaxet stor betydelse vid ljusstöpningen till kyrkorna. I Sverige insåg Gustav Vasa biodlingens ekonomiska betydelse, beskattade den och grundade kungliga bigårdar.

Idag är bina av stor betydelse för pollineringen. Stora problem har uppstått globalt i spåren av giftanvändningen inom det moderna jordbruket. Minskande artrikedom har försvårat för bisamhällena och därmed också för växtligheten som i hög utsträckning är beroende av bina.

En motrörelse har uppstått bland miljömedvetna stadsbor, ”Bee Urban”. I städer som New York och Stockholm har det blivit en trend med bikupor på taken. Ibland sponsras dessa av restauranger och andra företag som i utbyte kan få honungsburkar med företagets logga.

Bi Happy på Brunnshög består av två bisamhällen med runt 70 000 bin och gav i fjol 76 kilo honung. Efter en kall vår har avkastningen blivit lägre i år, 52 kilo. OIKOS och Bi Happy ordnar biodlarkurser. Dessa består av en teoretisk del som hålls under vintern följd av den praktiska delen som drar igång när bisamhällena har vaknat till under våren. I fjol deltog 10-12 personer i kursen, de flesta av dem odlare på Brunnshög.

”Stereotypen av en biodlare är en gammal gubbe, en sån som jag”, skrattar Göran. ”Jag märker dock ett ökat intresse bland yngre, inte minst bland yngre kvinnor, något som är roligt” tillägger han.

Bi Happy!
Göran i biodlartagen. Foto: Julio Saavedra Duarte

Text: Fredrik Danelius