Bildprojektet Gamla Rådhusstugan

Välkommen till Bildprojektet Gamla Rådhusstugan.

Jag heter Claes Strand och arbetat med denna utställning.

Det hela startade med att jag började läsa bland inristningarna på väggen till gamla rådhusstugan, sedan fick jag veta att där en gång legat en rastgård för de anhållna då Gamla rådhusstugan var Landskronas polisstation.

Snart insåg jag att väggen hade hundratals inristningar, allt från namn till meddelande och datum var inristade. En del från det tidigare 1900-talet, så rådhusstugan tjänade som polisstation nästan ett helt decennium. En annan tanke som slog mig var att detta borde dokumenteras på något sätt och att det kunde vara en plats som Landskronaborna stannade till vid under sina promenader för att läsa bland funderingar och reflektioner som de anhållna ristat in i tegelväggen.

Jag vill också passa på att tacka OIKOS och Museet för samarbete och stöd.

bildprojektet gamla rådhusstuganbildprojektet gamla rådhusstugan