Den nationella minoriteten romer Vården

Den nationella minoriteten romer Vården

2 december i Stockholm.

Syftet med konferensen är att synliggöra den nationella minoriteten  romer i vården samt lyfta landstingens/regionernas potentiella roll i  strategin för romsk inkludering på det hälsofrämjande området.