Presentationsseminarium av Vitboken hos pilotkommunerna av Arbetsmarknadsdepartementet

Presentationsseminarium av Vitboken hos pilotkommunerna av Arbetsmarknadsdepartementet

Malmö, 10 april

presentationsseminarium av vitboken hos pilotkommunerna av arbetsmarknadsdepartementetArbetsmarknadsdepartementet som har tagit fram vitboken följer upp denna presentation med seminarier om vitboken på lokal nivå. Detta görs i samarbete med de fem kommuner som deltar i pilotverksamheten för romsk inkludering.