Varför OIKOS?/Jobba hos oss

Arbetsmarknaden genomgår nu stora förändringar men ändå befinner vi oss sannolikt bara i omvandlingens början. Även förändringarna inom det mångkulturella Sverige är omfattande.

varför oikos?/jobba hos oss

Varför OIKOS Community?

Lågkonjunkturer med arbetslöshet som följd ger oss ett allt kärvare samhällsklimat. Visserligen skapar vi människor själva utvecklingen men denna påverkar förstås i sin tur vårt sätt att tänka, reagera och agera.

Känsligast inför förändringarna är naturligtvis de som själva befinner sig i början av sin egen utveckling. Våra ungdomar är i dag kanske mer än några andra de som påverkas allra mest av de negativa samhällstendenserna.

Ett av grundproblemen är att i en tid av hög komplexitet och snabb förändringstakt så blir de gamla lösningarna snabbt inaktuella. Som en del av den nya sociala rörelsen är OIKOS en reaktion på bristerna hos en förstelnad struktur som inte längre förmår uppfylla våra krav och behov.

varför oikos?/jobba hos oss

OIKOS Community strävar efter att förbättra samhället

Precis som andra liknande organisationer strävar OIKOS efter att förbättra det samhälle vi lever i. För att åstadkomma detta försöker vi medverka till en kontinuerlig förändringsprocess.

När nya idéer får en chans att ersätta gamla genom att vi skapar hållbara relationer, inte bara mellan människor, utan även mellan människor, natur och miljö.

Hur OIKOS vill nå målen

Workshops
  • Genom att stimulera engagemang
  • Genom att skapa praktiska lösningar
  • Genom att väcka nya värderingar
Genom möten för att
  • Dela erfarenheter
  • Söka metoder för problemlösningar
  • Undersöka nya strategier
  • Koordinera handlingar
varför oikos?/jobba hos oss

OIKOS Community och utveckling

Genom utveckling av
  • Utbildning
  • Ett accepterande av mångfald
  • Att kunna relatera lokala problem till globala problem

Vi vill nå målen genom att utveckla dessa olika kugghjulsteman i samarbete med andra organisationer och människor som, helt eller delvis, delar våra värderingar och syften.


Jobba hos oss

Sysselsättningsplatser OIKOS Community inom jobb- och utveckingsgarantins tredje fas

Vi kan erbjuda om 10 praktikplatser per år och projekt med löpande intagning från 1 oktober 2013. Dessa projekt kan också erbjuda arbetssökande en möjlighet att ha en anställning efter praktikperioden. I detta dokument beskrivs önskvärd personal och arbetsuppgifter för OIKOS Community verksamhet.

Arbetsutgifter

Totalt 10 platser per år i Lund och Malmö

Peronaladministratör

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Kommunikatör som kan hjälpa oss att dokumentera Interdock och hjälpa till med arkivering av projektmaterial samt att hålla kontakter med andra organisationer och institutioner.

Utbildning

Lägst gymnasial utbildning.

Praktisk erfarenhet

Erfarenhet av administration/reception och god datorvana (Office paketet)

Önskvärda egenskaper

Social och utåtriktad. Förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Ort: Lund

Odlare

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vill du odla och ha fingrarna på jorden? Vara med och skapa maten på våra talrikar. Som odlare är du mångsysslare , du sköter växtodling i småskaligt. Utbildning är inget krav.

Praktisk erfarenhet

Erfarenhet av odling och trädgårds arbete

Önskvärda egenskaper

Förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Ort: Lund

Biodling

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Bin är värdefulla för ekosystemet i stort. Och så ger oss människor honung, vax, pollen och mer därtill. Som biodlare sköter du om bin.
Utbildning är inget krav.

Praktisk erfarenhet

Erfarenhet av biodling.

Önskvärda egenskaper

Förmåga att kunna arbeta självständigt.

Ort: Lund

Layout

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Produktion av broschyrer och grafisk formgivning samt webblayout till vår portal .

Utbildning

Gymnasieutbildning är ett krav. Högskoleutbildning inom relevant område är meriterande.

Praktisk erfarenhet

God datorvana, främst inom design, goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Önskvärda egenskaper

Förmåga att kunna arbeta självständigt och ordningssam.

Ort: Lund

2 st. kommunikatörer

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Administration, kontakter med grupperna och följa upp deras turné, hålla kontakter med gästspelsanordnare, hjälpa grupperna med visum och eventuella arbetstillstånd ev krav i Sverige
Utbildning lägst gymnasial utbildning

Praktisk erfarenhet

Erfarenhet av liknande verksamhet

Önskvärda egenskaper

Noggrann person. Du är en självständig person med god förmåga att prioritera och planera din egen arbetstid och är social, utåtriktad och du uttrycker dig väl i tal och skrift även på engelska.

Ort: Lund-Malmö

Filmare

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker dig som är initiativrik, driven och har ett stort intresse för kultur i allmänhet och teater i synnerlighet, du ska ta del av den dagliga verksamheten med allt vad det innebär av programsättning, filmredigering, möten med utländska grupper och samarbetspartners samt dokumentation.

Utbildning

lägst gymnasial utbildning

Praktisk erfarenhet

Arbetslivserfarenhet

Önskvärda egenskaper

Noggrann person. Du är en självständig person med god förmåga att prioritera och planera din egen arbetstid och är social, utåtriktad och du uttrycker dig väl i tal och skrift även på engelska

Ort: Lund

2 st. kommunikatörer YOUTH IN ACTION

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Ung person (max 35år) som kan hjälpa till inom EU programmet (YOUTH IN ACTION) administration, kontakter med andra organisationer som arbetar med samma program inom EU.

Utbildning

lägst gymnasial utbildning

Praktisk erfarenhet

Eget volontärsarbete eller liknande är en merit.

Önskvärda egenskaper

Noggrann person. Du är en självständig person med god förmåga att prioritera och planera din egen arbetstid och är social, utåtriktad och du uttrycker dig väl i tal och skrift även på engelska.

Ort: Lund-Malmö

2 st. eventpersonal

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Två personer som vill jobba extra med OIKOS Event och informationskampanj till allmänheten. Främst söker vi personal som kan planera och genomföra information och aktiviteter i vår lokal och på olika ställe i Malmö och kranskommunerna med syfte att sprida information inom YOUTH IN ACTION

Utbildning

lägst gymnasieutbildning

Praktisk erfarenhet

Arbetslivserfarenhet

Önskvärda egenskaper

Är du en glad och utåtriktad person som har lätt att ta människor och lära dig nya saker? Då borde du prova på att jobba med oss på OIKOS.

Ort: Lund-Malmö

IT-assistent

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

En ung person som kan arbeta med vår ungdoms portal och blogg, bra om han/hon kan filma och redigera.

Utbildning

Tillräcklig teknisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet

God datorvana (AVI redigerings program eller liknande)

Önskvärda egenskaper

Social och utåtriktad. Förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Ort: Lund.

Mer info

OIKOS Community* är idag en internationell organisation som framförallt arbetar inom tre områden; att stärka det civila samhället, att främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor. OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande. Vi finns i Malmö, Lund och Landskrona.

info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

Meritförtäckning behövs från den sökande.
Fullutrustat kök finns.
Arbetsgivare kontaktar sökande för tidbokning och intervju.
Kontakt Julio Saavedra Duarte mobil 070 4869552 eller via julio.saavedr@oikoscommunity.org

Fakta

Namn: OIKOS Community
Organisationstyp: ideell förening/nätverk
Område: social ekonomi social ekologi
Metod: nätverk, projekt och utbildning
Geografi: södra Sverige, Säte Lund
Filial: Malmö och Landskrona
Omvärld: Danmark och Portugal
Produktion: projektverksamhet, EVS, tjänster, utställningar,film, lokal-TV, dockteaterfestival, seminarier, resebyrå,
repetitions- och inspelningslokaler
Anställda: 12-15 anställda och praktikanter
Volontärer: ca 100 personer i Sverige