Lär av varandra

Sommaren 2013 – Ett ungdomsinitiativ från OIKOS Community För att förändra den egna närmiljön i Landskrona Ungdomsinitiativ är Romska ungdomarnas […]

Bi-happy 🗺

Våren 2013 Projektet syftar till att med biet som exempel öka intresset och förståelsen för miljön och den biologiska mångfaldens […]