Etikettarkiv: Kurs

Tidsbestämd utbildning

Biodlingskurs 2017 🗓 🗺

Biodlingskurs Brunnshög VT – 2017

bi-HAPPY

bi-HAPPY

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS lokaler och de praktiska momenten äger rum på stadsodlingsområdet i Brunnshög (Odla i Lund). När vårsolens strålar börja värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mera praktiska studier.

Tema biodling :
Antal gånger: 20
Veckodag: Tisdagar Kl. 18.00
Antal timmar per gång: 3 studietimmar a 45 min

Startdatum:  2017 03 14

Kursplan:

– Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.

– Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.

– Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan – placering, modell, krav.

– Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning, varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.

– Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.

-Sommar –  i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu, inköp av drottning och byte.

– Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och bekämpning.

Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering.

En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskurs i skriftlig form lämnas till Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.

För skyddskläder mm ansvarar OIKOS.

  • Kursledare blir James Brockie och eventuellt kommer vissa utomstående att inbjudas vid speciella moment av kursen.
  • Max antal deltagare: 15
  • Lokal: OIKOS Community (Västra stationstorget)
  • Karta: http://www.oikoscommunity.org/kontakt-lund/
  • Info:Julio Saavedra.  julio.saavedr@oikoscommunity.org
    Mobil nr. 0704-86  95 52.
  • Kursen vänder sig till odlare på ODLA I LUND, Brunnshög och kolonister och odlingslotts arrendatorer i Lunds kommun.
  • Kursen är avgiftsfri men genom att anmäla dig  förutsätter vi att du har för avsikt att närvara minst 10 ggr. Detta för att duska kunna tillgodogöra dig  innehållet bidra  vid gruppuppgifter.
  • Observera att antalet platser är begränsat.

I samarbete med ODLA I LUND Tekniska förvaltningen.

Bi-Happy

Biodling, grundkurs 🗓 🗺

Tid: 14 oktober 18:00 – 20:00

Plats: OIKOS Community bredvid Västra stationstorget Lund.

Projektledare: James Brockie och Göran Hedlund.

Målgrupp: Alla som är intresserade av biodling är välkomna.

Upplägg: Kursen är på totalt 14 tillfällen. Under hösten blir det 8 tillfällen med teori och övningar och under våren blir det 3 tillfällen med teori och 3 tillfällen med praktik vid bigårdar.

Max antal deltagare: 20 personer.

Anmälan: Senast den 14 oktober.

Info: Julio Saavedra. julio.saavedr@oikoscommunity.org
Mobilnr. 0704-86 95 52.

Ladda ned PDF: Biodlingskurs ht 2015

I samarbete med ODLA I LUND och ABF

oikos_community_logo_1260x370

Bi Happy!

Ett av OIKOS särskilda skötebarn på Brunnshög är biodlingsprojektet Bi Happy!

Göran Hedlund är en av eldsjälarna. Som pensionerad etnolog, pedagog och museichef ägnar Göran nu mycket tid åt biodlingens praktik såväl som dess teori. Han skriver på en bok om honungsbiets historia.

Bi Happy!

En kvartett bin. Foto: Julio Saavedra Duarte

Biodlingens historia är en del av mänsklighetens historia, berättar Göran. På grottmålningar från stenåldern som hittats i Spanien förekommer biodling som motiv. Under medeltiden fick bivaxet stor betydelse vid ljusstöpningen till kyrkorna. I Sverige insåg Gustav Vasa biodlingens ekonomiska betydelse, beskattade den och grundade kungliga bigårdar.

Idag är bina av stor betydelse för pollineringen. Stora problem har uppstått globalt i spåren av giftanvändningen inom det moderna jordbruket. Minskande artrikedom har försvårat för bisamhällena och därmed också för växtligheten som i hög utsträckning är beroende av bina.

En motrörelse har uppstått bland miljömedvetna stadsbor, ”Bee Urban”. I städer som New York och Stockholm har det blivit en trend med bikupor på taken. Ibland sponsras dessa av restauranger och andra företag som i utbyte kan få honungsburkar med företagets logga.

Bi Happy på Brunnshög består av två bisamhällen med runt 70 000 bin och gav i fjol 76 kilo honung. Efter en kall vår har avkastningen blivit lägre i år, 52 kilo. OIKOS och Bi Happy ordnar biodlarkurser. Dessa består av en teoretisk del som hålls under vintern följd av den praktiska delen som drar igång när bisamhällena har vaknat till under våren. I fjol deltog 10-12 personer i kursen, de flesta av dem odlare på Brunnshög.

”Stereotypen av en biodlare är en gammal gubbe, en sån som jag”, skrattar Göran. ”Jag märker dock ett ökat intresse bland yngre, inte minst bland yngre kvinnor, något som är roligt” tillägger han.

Bi Happy!

Göran i biodlartagen. Foto: Julio Saavedra Duarte

Text: Fredrik Danelius

image_pdfimage_print