Startsida Kulturforum

➜ Bellas Artes i Lund
startsida kulturforum
12014 km från Lund på Sydamerikas östra kust ligger Montevideo. I staden finns en akademisk konstskola. Tusentals barn i Lund har kommit att gå i denna konstskola sedan slutet på 1970-talet. Hur är det möjligt? Jo, Hector Morales tog hit skolan…
➜ Kulturprojekt i Argentina
tintitaco_logo
Espacios culturales, artísticos, talleres de capacitación. Comunicación popular, organización de eventos en Charbonier. Syfte med detta projekt är att sprida kunskap och information om FN:s konvention om barnens rättigheter, bättre känd som barnkonventionen…
➜ Trädgårdsgille i Landskrona
tradgardsgille_i_landskrona
Årets grönaste fest i Landskrona sker den 7-8 augusti. För elfte året i rad blir det Trädgårdsgille med flotta flottar, marknad, kreativa verkstäder, musik och gröna samtal. Höjdpunkten på gillet är som alltid de flytande trädgårdarna, och OIKOS deltar med en egen flotte…

3K Kulturforum

Syftet med 3K (Konst Kultur och Kommunikation) verksamhet generellt och Kulturforum i synnerlighet är att främja ett utökat internationellt kultursamarbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet inom Konst Kultur och Kommunikation.

3K utgångspunkt är att internationella kulturutbyten, samarbeten och möten är en självklar och nödvändig del i utvecklingen av konsten och kulturen. Också från en medborgares perspektiv är ett internationellt kultursamarbete nödvändigt. Det handlar om att göra konst tillgänglig i Skåne och främja möjlighet för människor i Sverige att få möta konst och kultur från hela världen.

3K initierar ett antal evenemang och projekt per år för att sprida kunskap om samhällsfrågor och främja samarbetet med andra länder. Projektet arrangeras primärt på en internationell arena men även i Sverige och 3K är aktiv partner i arrangemang som initierads av externa aktörer.

Det finns ett stort intresse för det svenska samhället med vårt utbyggda välfärdssystem och arbetet för jämställdhet och rättvisa. 3K är intresserad att föra en dialog kring detta och arbetar med en rad olika projekt och aktiviteter.

Arbetet bedrivs utifrån 3K:s övergripande prioriteringar, målgrupper och tema som, hållbarhet, miljö, kultur och kreativitet samt samhällsfrågor.

3K stödjer olika svenska och internationella initiativ, just nu stödjer vi Asociación Civil Tintitaco i Cordoba, Argentina samt är huvudman för Bellas Artes i Lund och deltagande i Landskrona Trädgårdsgille 15-17/8.