ภาษาไทย

OIKOS เป็นองค์กรระหว่างประเทศ

OIKOS ett socialt allmännyttigt företag

ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของประชาชนเเละสังคม

ให้ดีขึ้น การส่งเสริมวัฒนธรรมและการสนับสนุนที่น่าสนใจทั้งในธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ผ่านโครงการวัฒนธรรมและวิธีการเรียนรู้จาก OIKOS สามารถที่จะเรียนรู้ความแตกต่างในชุมชนน OIKOS ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศสวีเดนในเมืองมัลเมอร์เเละเมืองลุนด์เเละเมืองลานครูนา

OIKOS จัดระเบียบทางสังคม

OIKOS verksamhet

OIKOS ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ในเมืองลุนด์ลักษณะเหมือนกันกับศาสนาและการเมืองที่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด Oikos ภาษากรีกหมายถึงของใช้ในครัวเรือน, บ้านหรือครอบครัว

ภารกิจของเรา OIKOS มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือตลาดแรงงานเเละพยายามช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะหางานไม่ได้อย่างถาวร OIKOS ไดัเสนอวิธีการสำหรับคนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ชีวิตใหม่

โครงการของเรา OIKOS จะให้การสนับสนุนมากมายหลายโครงการที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เเละโครงการที่มีศักยภาพมีความหมายเน้นที่มีจุดยืนที่ชัดเจนและะสามารถที่จะให้ประโยชน์กันชุมชน และสังคมได้ OIKOS จะยืนอยู่เบื้องหลังความคิดของผู้เข้าร่วมโตรงการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความคิดในอดีตผ่านมาและโครงการในปัจจุบันรวมถึงการโฆษนาผ่านทางโทรทัศน์ท้องถิ่น, การจัดนิทรรศการนานาชาติในโรงละคร เเละการเรียนวัฒนธรรมในโรงเรียน, เเละการเรียนในภาคปฏิบัติในรูปแบบของวงกลมเและบริการต่างๆในประเทศอื่น ๆ เรามีประมาณ 15 วิชาชีพที่จะเรียนรู้ภายในโครงการต่างๆของเราและกิจกรรมในเมืองลุนด์และเมืองมัลเมอร์และเมืองลานครูนาและในต่างประเทศ

มีมากมายหลายวิชาที่มีอยู่ภายใน OIKOS ที่ถูกสร้างขึ้นจากหลายเชื้อชาติและหลายเผ่าพันธุ์และทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมเราในปัจจุบัน ในวิชาจะดำเนินการในลักษณะที่จะให้โอกาสสำหรับทุกคนที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ตัวเองโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาหรือเพศหรือคนพิการ

ทำไม มี OIKOS

OIKOS mångfald

OIKOS เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตเเรงงานในสวีเดนชึ่ง กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีอยู่ในสวีเดนและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการถดถอยในปัจจุบันชึ้งมีการเเพิ่มจำนวนมากขึ้นในประเทศสวีเดน

ชึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับจุดเด่นของเราอยู่ที่การพัฒนาทางสังคม แต่เราเห็นว่าการที่มีคนว่างงานมากขึ้นนี่เป็นขั้นตอนแรกที่จะมีผลกระทบต่อวิธีการพัฒนาทางสังคมชึ่งเป็นผลในทางลบชองประชากรเเละเยาวชนของเรา หนึ่งในปัญหาพื้นฐานกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงเวลาของการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสูงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในพริบตาการแก้ปัญหา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางสังคมใหม่ OIKOS คือการทำงานเพื่อต่อสู้กับข้อบกพร่องของสังคมที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชากรและความต้องการของเรา เท่าที่เรามองเห็นกับองค์กรที่คล้ายกัน OIKOS มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสังคมที่เราอาศัยอยู่. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำและที่จะนำไปสู่​​กระบวนการที่เราจะกระทำจนถึงเป้าหมายของเรา รวมไปถึงการส่งเสริมและการพัฒนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของพวกเขา

วิธีของ OIKOS เพึ่อบรรลุเป้าหมายของเรา

การประชุมในเชิงปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เรามีส่วนร่วมในการออกความคิดที่ใหม่ทั้งทางด้านทฤษดีเเละภาคปฏิบัติรวมไปถืงการส่งเสริมค่านิยมใหม่

โดยผ่านการประชุมเพึ่อแบ่งปันประสบการณ์และการค้นหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหาและสำรวจกลยุทธ์ใหม่เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการที่ถูกต้อง

การพัฒนาของคนโดยผ่านทางด้านของการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของคน และสังคมเราในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในการแก้ไขปัญหาระดับโลกที่เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของเราโดยผ่านการพัฒนาในรูปแบบเหล่านี้ และยังมีองค์กรอื่นๆซึ่งได้ให้นความร่วมมือเป็นอย่างดี และคนอื่นๆที่แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเรา

OIKOS คือครู

ให้การศึกษานอกโรงเรึยนรวมถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในครอบครัวและไห้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของตัวเองเช่นครอบครัวและเพื่อนบ้านและห้องสมุดและการสื่อสารทางสังคม ในวันนี้ กลุ่มคนหนุ่มสาวที่ได้รับโอกาสในการศึกษาจากนั้นได้ใช้ความรู้ในการทำกิจกรรม และในการตรวจสอบกิจกรรมในหลายท้องที่ ทำให้เราได้รู้ข้อดีของรุ่นน้องในความเจริญก้าวหน้ารวมไปถืงประสบการณ์ การแสวงหาความรู้นอกโรงเรียนก็มีความสำคัญช่วยให้เราศึกษาการเรียนการสอนในชั้นเรียนเข้าใจได้เร็วขื้น

จากจุดเริ่มต้นของการศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับวัฒนธรรม OIKOS ได้ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการแปลความหมายทางสังคมรวมถืงการเรียนรู้และการสื่อสาร ภายในองค์กรของเราเรามักจะใช้คำว่า ”การเรียนรู้วัฒนธรรม” เพราะไม่เพียง แต่เป็นกระบวนการในการปรับตัวให้เข้ากันได้ แต่ยังอยู่ในความหมายที่กว้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้คำเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ผู้คนที่แตกต่างกันที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำกันสามารถอยู่ร่วมกันในทางสร้างสรรค์ วัฒธรรมที่แตกต่างกัน สามารถกำหนดการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลกลุ่มและวัฒนธรรม ร่วมกันและอธิบายลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละวัฒธรรมและเป็นการช่วยในการพัฒนาสังคมให้ดีและอยู่นานยิ่งขื้น

การเช้าเป็นสมาชิกของOIKOS

คุณสนใจที่จะมีอาชีพการงานหรือฝึกงานที่ OIKOS เรามีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาชีพที่มีอยู่ใน OIKOS นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ ในภาคสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

อาสาสมัครและฝึกงานกับ OIKOS

OIKOS อาสาสมัครในต่างประเทศคุณสนใจในการทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ เป็นอาสาสมัคร คุณจะทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์, เพลง, การเต้นรำและการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราจะช่วยคุณในขณะที่คุณสำรวจโลกเป็นอาสาสมัคร ถ้าคุณเป็นกลุ่มของคนหนุ่มสาวที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับประเทศอื่น ๆ OIKOS สามารถช่วยคุณได้ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยให้มีการติดต่อกับสังคมอื่นที่มีความคิดริเริ่มในทางด้านบวกที่มีความสำคัญในยุโรป เราให้โอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนในสหภาพยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนผ่านโปรแกรมในยุโรป เนื่องจากเครือข่ายที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพชื่งเรามีส่วนสนับสนุนภายในองค์กรการศึกษาสถาบันทางวัฒนธรรมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั้งในและนอกประเทศสวีเดน OIKOS สามารถทำงานร่วมกับคุณในการหาประสบการณ์ในรูปแบบอาสาสมัครที่สมบูรณ์แบบ

OIKOS อาสาสมัครในประเทศสวีเดน หากคุณต้องการที่จะเป็นอาสาสมัครใกล้ชิดกับOIKOS ชึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองมัลเมอและเมืองลุนด์และเมืองลานครูนา คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนของเราและอุทิศเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มีOIKOSให้การสนับสนุน

คุณสามารถติดต่อเราวันนี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในหลายโครงการและกิจกรรมของเราชึ่งทำงานให้สังคมดีขึ้น

ในการฝึกงานประจำ OIKOS รับการฝึกอบรมที่สำนักงานของเราที่มีอยู่ในเมึองมัลเมอร์และเมืองลุนด์และเมืองลานคูรนา การฝึกงานเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่มีอายุ 19-30 ปีในการเรียนรู้ และ มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ในภาคใต้ของ ประเทศสวีเดน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการฝึกงานกับพันธมิตรของเราไปทั่วยุโรป คุณสนใจที่จะฝึกงานหรือการทำงานอาสาสมัครสำหรับฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูหนาว โดยส่งประวัติและจดหมายส่วนตัวของคุณมาที่ info@oikoscommunity.org

ข้อมูลด่วน

ชื่อ: OIKOS เป็นองค์กรชุมชนประเภท องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายที่เป็นจุดเด่นอันได้แก่ เศรษฐกิจและสังคมในระบบนิเวศสังคม และครือข่ายในโครงการฝึกอบรมภูมิศาสตร์ทางภาคใต้ของประเทศสวีเดนชึ้งมีสาขาอยู่ที่เมึอง ลุนด์ (สำนักงานใหญ่)เเละเมืองมัลเมอร์และเมืองลานครูนาและในต่างประเทศอันได้แก่ ประเทศเดนมาร์กและประเทศโปรตุเกส โครงการ ยุโรปอาสาสมัครบริการ (EVS) บริการจัดนิทรรศการภาพยนตร์โทรทัศน์ท้องถิ่น, ละคร, การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานการท่องเที่ยว, การฝึกซ้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบันทึก ใช้พนักงานประมาณ 12-15 คน (รวมถึงการฝึกงาน) อาสาสมัครจากรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกามี100 คนในประเทศสวีเดน