Odla i stan

odla i stan

Odlingar i städer

Odlingar i städer försörjer uppskattningsvis 700 miljoner människor på vår jord och med ökad urbanisering blir små odlingslotter allt viktigare för många fattigas överlevnad. I Sverige har dock de flesta slutat bry sig om att odla sin egen mat.

Om grönsaker och frukt finns billigt och plastförpackat i närmsta butik varför då ägna sig åt odling i staden?

Jo, för att stadsodling:

  • Gör det möjligt att delta i ett kretslopp där hushållsavfall blir kompost och odlingsjord
  • Ger ekologiska och näringsrika grönsaker
  • Gör det möjligt att delta i ett kretslopp där hushållsavfall blir kompost och odlingsjord
  • Ger dig allsidig motion
  • Minskar beroendet av energislösande transporter
  • Upprätthåller gammal kunskap som är på väg att försvinna
  • Ger välbefinnande och naturlig harmoni

Odlingsprojekt i Brunnshög

OIKOS Community i Lund driver ett odlingsprojekt i Brunnshög där pedagogiska aktiviteter och skapandet av en inkluderande social mötesplats är centrala idéer i verksamheten. Det är ett försök att praktiskt genomföra idéer om hållbar omställning av lokalsamhället. Andra mål med verksamheten är bl.a. att finna fungerande modeller för en kollektiv driven stadsnära odling, grön rehabilitering och kunskapsbildning etc.

En bärkraftig miljö

OIKOS odlingsprojektet är ett exempel på hur konkret omställning till ett mer bärkraftigt samhälle kan se ut, och ett exempel på hur ett gemensamt förvaltande av jorden kan se ut. Genom att betona ekologiska grönsakers betydelse för vår hälsa, och även belysa hur matproduktionen sker, så kan odlingsprojektet ”Odla i stan” och i samarbete med Lunds kommun vara ett exempel på närproducerad, ekologisk, stadsnära odling i en lite större skala.

odla i stan

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Parker-och-natur/Odla-i-Lund—stadsodling/

Vi strävar efter att odla även den inre miljön bärkraftigt och skapa mening med arbetet och gemenskapandet.

Start: 2014-03-01
Projektledare: Fata Hadzovic

Ladda ned broschyr: Odla i Lund Brunnshög & Bi-Happy – Broschyr