Kulturprojekt i Argentina

Asociación Civil Tintitaco

Espacios culturales, artísticos, talleres de capacitación. Comunicación popular, organización de eventos en Charbonier.

kulturprojekt argentina

Asociación Civil Tintitaco i Cordoba, Argentina

Syfte med detta projekt är att sprida kunskap och information om barnkonventionen*. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Projektets mål

Barn och unga ska ges möjlighet att skapa och reflektera kring upplevelsen tillsammans med lärare/pedagoger.

TINTITACOs uppdrag handlar om att låta utveckling och lärande gå hand i hand. Att genom estetiska lärprocesser och kulturella upplevelser inspirera och stimulera barn att utveckla alla sina förmågor som människa.

kulturprojekt argentina

Unga konstnärer som skapar hos Tintitaco i Cordoba, Argentina

Verksamheterna inom Asociación civil TINTITACO jobbar redan nu på många olika sätt med kulturprojekt och estetisk verksamhet. Det handlar om olika kulturprojekt, nätverk, kulturagenter, referensgrupper och pedagogisk verksamhet.

*) Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas.

Projektinformation:

Projekttid: 2015 02 02 – 2016 02 28
Projektområde: Charbonier Cordoba, Argentina
Projekt bistånd
Projektledare: Ivana Trevin och  Dolores Riqué

Bildgalleri, Asociación Civil Tintitaco:
Kontakt Tintitaco:

Organisation: Asociación Civil Tintitaco

Adress: Calle pública s/n, Charbonier, Córdoba, Argentina

Telefon: 3548-15-403388/15-614897

E-post: tintitacocultural@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Centro-cultural-Tintitaco/449216748547943