Internationella projekt

Internationella projekt

internationella projekt

OIKOS Volontärer

En internationell dimension är ett nytt sätt att växa. Genom olika utbytesprogram inom EU tar vi emot ungdomar från andra länder och skickar svenska ungdomar utomlands. Då får vi ökade internationella kontakter och erfarenheter vilket är något som i förlängningen leder till vidareutveckling både för ungdomarna som individer och för hela den lokala verksamheten. OIKOS Internationella kontoret har bildats för och ge inspiration, hjälp, tips och råd till unga som vill praktisera eller arbeta utomlands. OIKOS förmedlar kontakter och fungerar som organisationssändare/mottagare.

OIKOS Community har ett fungerande nätverk utomlands. Bild från Porto i Portugal.

OIKOS Community har ett fungerande nätverk utomlands. Bild från Porto i Portugal.

OIKOS Community har ett utbrett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners hos många olika utbildningsorganisationer, kulturinstitutioner, producenter, sponsorer och andra NGO både i och utanför Sverige.

Syftet med OIKOS Internationella kontor

Interdock: gästspel från Japan (Karakuri ningyō)

Interdock: gästspel från Japan (Karakuri ningyō)

  • Att främja internationellt ungdomsutbyte
  • Att främja ungdomars mobilitet
  • Att främja interkulturellt lärande och förståelse
  • Att vara en rådgivningscentral för enskilda i internationellt ungdomsutbyte samt också kunna ge rådgivning åt ungdomar från andra delar av världen som är intresserade av att studera/arbeta/idrotta i Sverige.

Kontakta oss »