Interkulturell vuxenpedagogik

Redan från början hade OIKOS Community Kultur som instrument för social tolkning och kommunikativ handling. Inom vår organisation har vi använt begreppet “Interkulturellt lärande” men inte enbart för att ange integrationsprocessen utan för att i ett mycket bredare sammanhang tänka på situationer där olika människor med olika kulturer kan leva tillsammans på ett konstruktivt sätt.

Interkulturell vuxenpedagogik

Interkulturell vuxenpedagogik

Interkulturalitet innebär att skapa ömsesidiga relationer mellan individer, grupper och kulturer. Att vi tillsammans tydliggör våra olika identiteter och bidrar till att skapa en medvetenhet kring mångfaldens möjligheter att utveckla ett gott och hållbart samhälle.