Ickeformellt lärande

Ett informellt lärande beskriver en livslång process där enskilda tillägnar sig attityder, värderingar och färdigheter genom dagliga erfarenheter, pedagogiska influenser och resurser i sin egen omgivning. T.ex. genom familj och grannar, ideella organisationer, biblioteket och våra nya sociala medier.

Ickeformellt lärande

Ickeformellt lärande

I det civila samhället ges ungdomar möjligheter att testa och praktiskt lära sig både att styra, leda och koordinera verksamhet. Validering av dessa kunskaper kan hjälpa samhället att ta till vara på deras kompetens. Lärande utanför Skolverkets läroplaner är lika viktigt för ungas bildning och utveckling som undervisningen i skolan.