Historia

1987

Under 1987 startade jag, Julio Saavedra Duarte, tillsammans med några andra föräldrar kulturföreningen Pinocchio. Föreningens huvuduppgift var, och är fortfarande, att producera en årligen återkommande internationell dockteaterfestival i Lund. Detta för att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med andra kulturer genom att uppleva professionella dockteatergrupper från hela världen.

historia

Kulturföreningen Pinocchio

1990

Genom våra erfarenheter och kontakter i arbetet med kulturföreningen – och på grund av den ökade arbetslösheten speciellt bland ungdomar på 90-talet – växte tankarna fram om ett eget hus med möjligheter att bedriva en kreativ och meningsfull verksamhet. Därför övertogs en äldre fastighet på Norra Fäladen i Lund, där vi tillsammans med ungdomarna inledde ett renoveringsprojekt samtidigt som föreningen UngKraft bildades. I husets källare inreddes dessutom en cykelverkstad med hjälp av pengar från Svenska kyrkan.

OIKOS på Norra Fäladen i Lund

OIKOS på Norra Fäladen i Lund

1994

Föreningens ungdomar intresserade sig mycket för media i form av datorer och video, vilket även var naturliga områden att satsa på inför framtiden. Vi fick några gamla datorer från universitetet och genom privata sponsorer kunde vi så småningom också låna medel till bättre arbetsredskap. På detta sätt byggde vi upp en egen liten mediaverksamhet som gav oss ganska stora möjligheter eftersom vi även började samarbeta med Studiefrämjandet och därigenom fick tillgång till yrkesmässig utrustning. Nu kunde vi även producera informationsprogram för lokal-tv, bl.a. om HIV/aids.

Vi började också framställa trycksaker och kunde då sälja vissa tjänster, typ formgivning av annonser, affischer och broschyrer, bl.a. till kommunen. Allt detta påverkade naturligtvis alla de som praktiserade i huset positivt. Arbetet ”på riktigt” gav oss framför allt känslan av att vi nu verkligen hade börjat utvecklas.

1996

En idé som också började ta form var ett lokalt arbete kring Agenda 21 (då tillsammans med numera nedlagda KDN norr) genom en paraplyorganisation som i starten döptes till Returhuset Oikos. Föreningen bildades under 1996 och fick som en direkt följd att husets verksamhetsområden ytterligare utökades. Våra förebilder då var andra så kallade idé- och utvecklingscentra, som Teater X i Malmö och Urkraft i Skellefteå.

Returhuset OIKOS

Returhuset OIKOS

2000

Utifrån denna hållbara grund – arbetet inom föreningshuset – så började vi söka nya medel för att kunna genomföra större projekt i samarbete med andra organisationer och institutioner, men nu med större geografisk spridning runt vår viktiga barndomsvagga i Lund.

2004

Föreningen började en internationell satsning för att skaffa samarbetspartners i andra länder som kunde vara intressanta för framtida ungdomsprojekt. Samtidigt försökte vi etablera oss i olika länder med mer permanent verksamhet.

Porta, Portugal

Porta, Portugal

2006

Grundades OIKOS Community DK i Kristianshavn.

2008

Samarbetsavtal mellan OIKOS Community och två kommuner i norra Portugal (Sabrosa och Alijó).

Byte från internationella kontoret

Byte från internationella kontoret

2010

Etablering av OIKOS Community i Landskrona.

OIKOS Communitys etablering i Landskrona

OIKOS Communitys etablering i Landskrona

Julio Saavedra Duarte