Några ägnar sig åt annat skolarbete. Foto: Pehr Ellgård

Några ägnar sig åt annat skolarbete. Foto: Pehr Ellgård

Några ägnar sig åt annat skolarbete. Foto: Pehr Ellgård