Hugin och Munin ger inte upp

Till samtliga aktörer och organisationer som driver aktiviteter med Tia medel i Helsingborg

OIKOS Community* inleder ett samarbete med Mångkulturellt Center i Helsingborg inom ramen för det projekt Länsstyrelsen tilldelat OIKOS, kallat Hugin och Munin ger inte upp. Vi har inom ramen för detta samarbete planerat en kurs i Föräldraskap och Föräldrastöd, vilken ska ges under våren 2020 i Helsingborg, med start i februari, omfattande 10 tillfällen om vardera 2 timmar. Kursen kommer att hållas i Mångkulturellt Centers lokaler på Gasverksgatan 7, 252 25 Helsingborg.

Vi kontaktar nu er som disponerar TIA-medel, dels för att informera om vår kurs och dels för att få veta när era olika pågående insatser till asylsökande sker, d.v.s. särskilt datum och tider. Vi kommer även att höra med asylsökande om deras önskemål, för att sedan välja tid och datum som förhoppningsvis passar alla involverade i Tia-insatser i Helsingborg. Vi är också öppna för samarbete med andra organisationer/föreningar som mottagit TIA-medel under 2019.

För mer information, kontakta vår pedagog Eva Ericsson evaericsson46@gmail.com.

*) OIKOS Community är en ideell organisation, icke vinstdrivande, politiskt- och religiöst obunden, som grundades 1996 i Lund. OIKOS Community Landskrona har drivit Hugin & Munin (TIA projekt) sedan augusti, 2017. Vårt syfte är att genom språkstöd och aktiviteter ge asylsökande nya erfarenheter i Landskrona och visa på många olika möjligheter att utnyttja vad hela staden erbjuder, att lära känna fler av stadens invånare, att uppleva för dem hittills nya situationer, känna gemenskap, och, åtminstone tillfälligt minska oro och osäkerhet inför framtiden.