Landskrona röstar

Av Sophie Molander

Författaren är aktiv i OIKOS, Landskrona

Det råder valyra i Landskrona. Men är alla med? En verklig demokrati behöver deltagare från alla medborgare. Gamla som nya.  OIKOS Community deltar med ett MUCF-projekt (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, tidigare Ungdomsstyrelsen). I en av OIKOS initierad samverkansgrupp med Landskrona kommun och andra organisationer, som vi gett namnet Landskrona Röstar, hoppas vi kunna öka valdeltagandet med 8% i områden i Landskrona där det är vanligt att det inte röstas. Ett 10-tal demokratiambassadörer med relevanta språkkunskaper har med finansiellt stöd från kommunen och utbildning genom ABF fått i uppdrag att tillsammans med olika föreningar öka valdeltagandet och demokratitänket.

Landskrona röstar
Landskrona röstar

Det har visat sig att just detta varit ett behov. Varje lördag mellan 10.00 och 13.00 står vi från OIKOS på torgen tillsammans med demokratiambassadörerna för att sprida budskapet att gå och rösta. Tanken är att alla ska få veta att de som fyllt 18 år och varit folkbokförda i Sverige i minst 3 år får rösta i kommunal- och landstingsval. För att även få rösta i riksdagsvalet måste man dessutom vara svensk medborgare. Vi i OIKOS och även demokratiambassadörerna har märkt att många inte vetat vilka rättigheter de har.

Abdul Salam är en av Demokratiambassadörerna i Landskrona. Detta blir hans första val, som 22-åring. Abdul kommer från Syrien och har klarat gymnasiet i Landskrona med bravur. Svenskan behärskar han mycket väl och han ser fram emot att få rösta i kommunalvalet. Han tycker att han kommit in i det svenska samhället, men han är också medveten om att det finns rasism, även om han personligen inte varit så utsatt.

Demokratiambassadören Abdul Salam
Demokratiambassadören Abdul Salam

Abdul är även med i Samtalscaféet på Stadsbiblioteket där han är mycket aktiv. Samtalen handlar om partiers olika inriktningar, varför vi ska rösta och vad demokratiarbetet handlar om. Han har goda kunskaper, det märks i vårt samtal. Arabiska är Abdul hemspråk. Det känns som att han snart är han lika säker på svenska.

Landskrona Röstar har en valslogan ”Din röst räknas 2018”. Den är ett viktigt budskap som måste ut till alla, så alla får chans att rösta. Landskrona kommun, organisationer och föreningsliv samverkar och kampanjar för ökat valdeltagande och politikerna slåss om rösterna.

OIKOS Community tar med sitt projekt Hugin och Mumin på Röstfiske ett stort ansvar för att hjälpa till och har blivit sambandscentral för demokratiambassadörerna. Hos oss hålls möten, serveras kaffe och tilltugg, här förvaras också flaggor, tröjor, flyers, broschyrer och knappar. OIKOS hjälper med sitt projekt till att ta ut material så att lokalbefolkningen ser oss och vårt budskap då vi är ute på olika evenemang som vi tillsammans anordnar.

Bland annat har vi hittills varit aktiva i Landskrona på Sveriges nationaldag, Landskrona-Karnevalen, Streetfestivalen, Trädgårdsgillet vid Citadellet, samt varje vecka på Stadsbibliotekets Samtalscafé, i Häljarp på Fritidsgården och vi har nu en tid av mycket intensiva aktiviteter framför oss ända fram till valet den 9/9.

Houman Sebghati, f.d. rappare och artist, numera lärare höll den 15/8 en föreläsning och workshop på stadsbiblioteket där han talade om demokrati och om individens plats i samhället. Denna föreläsning vände sig främst till förstagångsväljarna. Alla unga var inbjudna att vara där med OIKOS, Landskrona Röstar och våra Demokratiambassadörer. Houman utgick ifrån sin egen brokiga historia och hans presentation, som handlade mycket om hans väg till engagemang avslutades med en diskussion som involverad alla. Han finns på Spotify, nu med en helt ny låt också.

Valet är den 9 september 2018 och då är det viktigast att alla röstar på det man tror på och att man har fått information som väglett ens val. Efter valet fortsätter OIKOS hela hösten med frågor som rör engagemang och hur man kan aktivera sig. Vi hoppas få med oss flera samverkanspartner till dessa diskussioner. OIKOS läsare välkomnas att delta.

Landskrona röstar
Landskrona röstar