Nationella nyheter

På måndag släpps vårbudgeten – vad vill regeringen med ideella sektorn?

Den 16 april lanserar regeringen sin vårbudget. Redan nu har det släpps olika satsningar för civilsamhället, bland annat nya pengar till kvinnojourerna. Läs mer.

Vårbudgeten – vad satsar regeringen på?

Den 16 april lanserar regeringen sin vårbudget. Redan nu har det släpps olika civilsamhällessatsningar, bland annat nya pengar till kvinnojourerna.

Här sammanfattar de satsningar som redan nu har släpps och som berör civilsamhället. Forum återkommer med en budgetanalys när den har släpps i sin helhet.

Regeringens satsningar
  • 50 miljoner till kvinnojourerna
  • 100 miljoner till förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo – där 50 miljoner är vikt för skolan. Läs mer här.
  • 200 miljoner i tillfälligt kommunstöd till de kommuner där det bor kvar ensamkommande unga. Läs mer här.
  • 10 miljoner till fritidsverksamhet för unga. Läs mer här.
  • 141 miljoner för snabbare vägar till arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Läs mer här.

 

Alliansens satsningar
  • Alliansen vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Läs mer här.
  • Alliansen vill satsa på en ny tvåårig yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer här.