Biodlingskurs start 2018-05-08

Biodlingskurs Brunnshög VT – 2018

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS lokaler och de praktiska momenten äger rum i Kojskogen Solbjersparken i Brunnshög. När vårsolens strålar börja
värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mer praktiska studier.

Tema biodling

Antal gånger: 20
Veckodag: Tisdagar Kl. 18.00
Antal timmar per gång: 3 studietimmar á 45 min
Startdatum: 2018-05-08

Kursplan

– Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.
– Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.
– Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan – placering, modell, krav.
– Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning,
varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.
– Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.
– Sommar – i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu,
inköp av drottning och byte.
– Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och
bekämpning.
Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering.
En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskursen i skriftlig form lämnas till
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.
För skyddskläder m m ansvarar OIKOS Community.

Kursledare blir James Brockie och eventuellt kommer vissa utomstående att inbjudas vid
speciella moment av kursen.

Max antal deltagare: 15

Lokal: OIKOS Community (Föreningarnas Hus), Bytaregatan 6C

Karta: http://www.oikoscommunity.org/kontakt-lund/

Info: Julio Saavedra Duarte, julio.saavedr@oikoscommunity.org

Mobilnr: 070 486 95 52

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer eller tänker bli biodlare.

Avgift: 650 kr deltagaravgift.

Observera att antalet platser är begränsat.

I samarbete med ODLA I LUND Tekniska förvaltningen.