OIKOS lunchmöte i Landskrona

Inbjudan till lunchmöte

I år är det valår och regeringen har utsett bland andra OIKOS Community i Landskrona att som ideell förening i samverkan med kommun och organisationer verka för ett ökat valdeltagande i kommun- och landstingsval särskilt bland utrikes födda i Landskrona i områden med lågt valdeltagande.

Vårt projekt Hugin och Munin på Röstfiske är ett statsbidragsfinansierat projekt av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som ska pågå till slutet av november 2018. Vi ingår också i samverkansprojektet Landskrona Röstar med gemensamma insatser fram till valet i September.

Vi bjuder nu in till ett informationsmöte med vegetarisk lunch.

När: Tisdagen den 10 april från kl. 11.30

Var: Oikos lokal, Rådhusgatan 11, mellan Rådhuset och Polisen, inne på gården.

OSA senast den 5 april till: info@oikoscommunity.org

Kontakt: eva.eriksson@oikoscommunity.org