Nationella ungdomsenkäten 2018

Nationella ungdomsenkäten 2018

2018-03-29 OIKOS Generellt 0
Volontär
Hur är det att vara ung idag?

Just nu har 7000 ungdomar fått hem en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den innehåller frågor om vad unga gör på fritiden, hur det är i skolan och hur unga upplever olika delar av sitt liv.

Volontär

Volontär

Länk: https://www.mucf.se/nationella-ungdomsenkaten-2018-hur-ar-det-att-vara-ung-idag