Välkommen!

Välkommen till vårt tredje nummer!

1975 kom jag till Sverige från Uruguay. Landet var då liksom stora delar av Sydamerika lidande under militärdiktaturer. Jag var en så kallad kvotflykting. FN fördelade oss. Jag kunde lika gärna hamnat i Australien eller i Kanada.

Jag tillhör dem som har anpassat sig bra i Europa, men jag känner också väl till de svårigheter som flyktingar ofta får genomgå, både då och nu. Splittrade familjer, oro för det som de som blir kvar i de länder som lider under diktatoriska regimer får genomgå.

Julio Saavedra Duarte. Foto: Patrik Svensson
Julio Saavedra Duarte. Foto: Patrik Svensson

I varje nummer av OIKURIREN tar vi upp ett tema som berör oss och som anknyter till vår verksamhet. Vi har tidigare fokuserat på ekologisk odling och ung konst. I detta nummer skriver vi om migration.

Landskrona är basen för OIKOS romska sektion. Där har vi bland annat bedrivit ett projekt för romsk hälsa. Våra samarbetspartners Crossroads och Hjälp Tiggare i Lund bedriver en föredömlig verksamhet, bland annat ett härbärge i Lund.

Privata initiativ kan också bidra med mycket. Nita har öppnat sin dörr! Byggandet av kontakter och vänskaper mellan nyanlända och oss som bott här sedan länge är också viktigt.

Japan och Sverige är rika länder. Men varför tar Japan emot så få flyktingar jämfört med Sverige? Kiko analyserar.

Vi får inte heller glömma att invandrarlandet Sverige och hela Europa länge var utvandrarländer. Läs om Josephs och Carl-Gustavs mödosamma resor från gamla tider, berättade av deras barnbarn!

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

Stärka det civila samhället
Främja kulturell mångfald samt att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor
Bidra till framväxten av nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
verksamhetschef


OIKURIREN ges ut av OIKOS Community
Lund – Landskrona – Malmö – Utland
Redaktör: Fredrik Danelius
Grafisk form: Petter Ellgård och Annyca Hagberg
Verksamhetschef och ansvarig utgivare: Julio Saavedra Duarte
Föreningsordförande och informationsansvarig: Kenneth Rasmusson
Kansliansvarig: Gabriella Jókai Kurucz
Pedagog: Eva Eriksson
IT-ansvarig: Petter Ellgård 

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (vid Västra Stationstorget)

Tel: 046-211 87 18

www.oikoscommunity.org

info@oikoscommunity.org